Obsluha protiliet. kanóna 200. ľahkého protiliet. pluku na palebnom stanovišti L-3 v Haife

Ľubomír Brezovský, tajomník ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1

Foto – VHÚ

V Trenčíne sa tento rok konala putovná výstava, ktorá bola inštalovaná vo vestibule Posádkového klubu Trenčín. Venovaná bola 80. výročiu presunu 11. československého pešieho práporu – Východného z Palestíny na územie Egypta, jeho účasti na britskej operácii v Sýrii a pri obrane Tobruku.

Po okupácii Česka nacistickým Nemeckom a vzniku Slovenského štátu sa viacero mladých mužov rozhodlo emigrovať a organizovať protifašistický odboj v zahraničí. Takýmto spôsobom začalo po roku 1939 vznikať viacero československých dobrovoľníckych jednotiek. Väčšina z nich smerovala do Francúzska, kam sa prepravovali zo Sýrie a Libanonu. V roku 1940, keď Sýria patrila pod už vichistické Francúzsko, hrozilo 206-tim československým dobrovoľníkom nebezpečenstvo.

Preto im bolo umožnené presunúť sa do Palestíny, ktorá bola v tom čase mandátnym územím Veľkej Británie. Práve v Palestíne vznikol 4. československý vojenský pluk, ktorý bol neskôr rozdelený na Československé výcvikové stredisko – Východné a 11. československý peší prápor – Východný. Na začiatku roka 1941 sa prápor presunul do Egypta, kde pokračoval vo výcviku a zároveň strážil zajatecké tábory. O pár mesiacov neskôr odišiel do tábora Marsá Matrúh v Západnej púšti, kde chránil poľné letiská. Od 1. júla do 14. októbra 1941 sa zúčastnil na operáciách v Sýrii, ktorú bolo nutné obsadiť skôr, než ju využijú nemecké vojská ako prístup k dôležitým ropným centrám na Strednom východe.

Vojaci 11. československého pešieho práporu pred odchodom z Agami (máj 1941)

Neskôr prápor pomáhal s obranou prístavného mesta Tobruk, pri ktorej zahynulo 14 vojakov. Prápor bol potom reorganizovaný na 200. československý ľahký protilietadlový pluk, ktorý sa zúčastnil na protilietadlovej obrane prístavu Haifa a miestnych rafinérií, bejrútskeho prístavu a letísk v okolí Haify. Boje sa skončili 12. júna 1943 po kapitulácii nemeckých vojsk v severnej Afrike. Príslušníci československej vojenskej skupiny sa následne začali námornou cestou presúvať do Británie, kde neskôr vznikla 1. československá samostatná obrnená brigáda. Viac informácií nájdete na stránkach http://klubvtn.info/ info_436.htm a http://klubvtn. info/info_12.htm.

Od