Ladislav Dráfi, predseda ZO SZPB Nové Zámky

V našej základnej organizácii Helena Kotrecová dlhé roky pracovala  ako predsedníčka, ale pôsobila tiež ako tajomníčka v oblastnom výbore SZPB Nové Zámky.

V súčasnosti je našou stálou členkou aj v pokročilom veku. Za jej dlhoročnú prácu na návrh našej ZO SZPB a nášho OblV SZPB jej Ústredná rada SZPB udelila  vzácne vyznamenanie: medailu Milana Rastislava Štefánika III. stupňa za významnú činnosť v presadzovaní pokrokových, demokratických a humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu. 

Bolo nám potešením jej vyznamenanie odovzdať a aj osobne sa jej poďakovať v mene všetkých členov SZPB v našom meste.

Od