Juraj Drotár, predseda OblV SZPB Žilina

Foto MeÚ Čadca

Pri príležitosti 77.výročia oslobodenia mesta Čadca 24.streleckou divíziou generála PROCHOROVA sa 30. apríla 2022 pri pamätnej tabuli oslobodenia na Mestskom úrade a pri pamätníku deportovaných  Kysučanov  v Parku zmierenia uskutočnil pietny akt kladenia vencov.

            Predstavitelia mesta Čadca, delegácia z obce Skalité a  Čierne pod vedením starostov obci, členovia mestskej organizácie SZPB a prítomní občania, pietnym aktom vyjadrili  poďakovanie vojakom za oslobodenie a úctu deportovaným občanom, ktorí v KT zahynuli.           Primátor mesta Čadca  Ing. Milan GURA vo svojom príhovore  pripomenul, že za oslobodenie Čadce 1.mája 1945 a Kysúc položilo život  221 vojakov a dôstojníkov Sovietskej armády ktorí  položili svoje životy za naše oslobodenie. Prítomní občania vyjadrili túžbu po slobodnom a mierovom živote medzi národmi.

Od