Mirko Januška, ZO SZPB Zlatníky

Foto – autor

Oslobodenie obce Zlatníky si pripomíname 4. apríla 1945 v rámci okresu Bánovce nad Bebravou. Po odohratí štátnej hymny SR na nádvorí obecného úradu a položením venca  k pamätníku SNP, prítomní položili veniec vďaky na hrob našich osloboditeľov, ktorí sa nachádza na miestnom cintoríne.

Sme úprimne vďační tým, ktorí sa podieľali na oslobodení našej vlasti od fašizmu. Nesmieme zabudnúť na významné udalosti zapísané do našej histórie a slobody. Strach, strádanie, útlak a nesloboda sa nesmie vrátiť do našich dejín. Pamiatku tých, ktorí neprežili pri oslobodzovaní našich miest a dedín je nutné si pripomínať a vštepovať do myslí mladej generácie.

Na pietnom akte sa zúčastnili:

Predseda ZO SZPB Eduard Kováčik

Starosta obce Erik Števula, ktorý svojím príhovorom poukázal na význam oslobodenia života v demokratickej spoločnosti.

Monika Idunková zarecitovaním básne, dala pietnemu aktu slávnostný okamih, do ktorého sa vcítili všetci prítomní zúčastnení.

Pomník v obci Zlatníky.

Od