Pietny akt pri hrobe sovietskeho vojaka Nikolaja Lečika.


ZO SZPB Liptovská Lúžna


Členovia ZO SZPB spolu s dychovou hudbou skupiny Lúžňanka, starostom a miestnymi
obyvateľmi vzdali úctu vojnovým hrdinom.


Pietny akt kladenia vencov pod vedením tajomníka ZO Miloša Črepa prebehol na troch
miestach v obci – najskôr v komornej atmosfére pri pomníku pred obecným úradom, odkiaľ
sa neveľká skupina účastníkov vybrala k hrobu sovietskeho vojaka, odpočívajúceho na
miestnom cintoríne.


Následne zamierili k pamätníku SNP na Kečke, kde už sa do sprievodu pridali aj desiatky
ďalších obyvateľov. Po položení venca, príhovoroch a pietnej hudbe sa návštevníci presunuli
k replike partizánskeho bunkra neďaleko pamätníka, kde im nedeľné popoludnie spríjemnilo
vystúpenie miestnej dychovky.

Od