Pavol Burger, ZO SZPB Dobšiná

Foto – archív mesta Dobšiná

Predseda našej ZO František Novotný 24. februára oslávil 83. narodeniny. Svojim aktívnym životom sa podpísal pod mnohé významné udalosti, ktoré zviditeľnili mesto Dobšiná.

V Dobšinej zastával mnohé politické a spoločenské funkcie. Na konci roku 1989 sa stal tajomníkom MNV a v roku 1990 prvým primátorom mesta. Stál pri zrode významných automobilových pretekov do vrchu Dobšinský kopec. Je aktívnym tajomníkom rybárskeho spolku, bývalým predsedom DHZ Dobšiná, pomáhal mestu ako jeho kronikár. V rámci publicistiky bol aktívny v redakčnej rade Dobšinských novín.

Oslávenec pre Bojovník uviedol, že sa vďaka aktivite dobšinskej ZO Povstanie teší priazni verejnosti, ktorá ho každoročne oslavuje pri Pomníku SNP na Námestí troch ruží. Okrem toho sa každoročne oslavuje januárové oslobodenie mesta a Deň vojnových veteránov pri pomníku obetiam 2. sv. vojny, diele sochára Vojtecha Löfflera umiestnenom pri radnici.  Na týchto podujatiach nechýbajú ani žiaci miestnej ZŠ. Vyjadrením priazne za dlhoročnú činnosť oslávenca bol pozdravný list predsedu SZPB a tajomníka ÚR SZPB k narodeninám.

F. Novotný je nositeľom Pamätnej medaily za obetavú prácu pre SZPB III. st.

Od