Kladenie vencov k hrobu partizánov v osade Pustá Ves

Branislav Balogh

Foto – ZO SZPB Prašník

V Prašníku, Obl. org. SZPB Piešťany, sa oslavovalo SNP 28. augusta. Kopanice z ktorých najväčšia bola Prašník, patrili počas vojny k obci Vrbové a slúžili, ako partizánska križovatka. O štedrosti miestnych rodín z kopanice Pustá Ves sme priniesli článok v č. 23 z roku 2014.                                             

                     Delegáciu SZPB viedol predseda OblV Piešťany Ivan Nosko. Po pietnom akte na cintoríne v osade Pustá Ves kde sú pochovaní hrdinovia SNP sa účastníci oslavy presunuli k Pamätníku generála I.  D. Dibrova v osade Prašník Dúbrava. Príhovor predniesol starosta obce a  predsedníčka ZO Božena Mocková, ktorá vyzdvihla dovtedy nevídaný rozsah Povstania: „Slovenský národ povstal najmä preto, aby sa pričinil o porážku fašizmu. Išlo o najväčšie a najvýznamnejšie revolučné vystúpenie Slovákov. Dokázalo zmobilizovať desaťtisíce, ktoré sa postavili hitlerovskému Nemecku.

Pred zrakom priamej účastníčky Alžbety Zollerovej vyzdvihla odvahu účastníkov Povstania a význam Zväzu, ktorý je nositeľom hodnôt a uchovávateľom pamäte na SNP. „Hoci budúcnosť bola neznáma účastníci sa postavili na stranu dobra, vzbúrili sa proti totalite zla. Práve tieto skutočnosti sa snažíme v SZPB pripomínať mladej generácii, aby si hodnotu slobody dokázali vážiť a sžili sa s ňou. Odkaz SNP musíme ďalej niesť aby sme  mohli pomôcť rozvíjať náš kraj a tým aj celé Slovensko.

Prítomným na oslavách bol aj Štefan Brunovský. Jeho otec genmjr. Jozef Brunovský velitel 2. čs. partizánskej brigáde Stalin.Tento rok sa oslavy uskutočnili v komornom duchu, no prítomní dúfajú, že sa v budúcom roku zídu v amfiteátri v hojnom počte. Predseda OblV Ivan Nosko pre Bojovník vyslovil svoje poďakovanie starostovi Prašníka Emilovi Škodáčkovi a celému obecnému zastupiteľstvu: „Je nutné vyzdvihnúť ich  dlhoročné úsilie vďaka ktorému sa konajú dlhodobo veľmi dôstojné oslavy. Netreba opomenúť ani zásluhu Miroslava Mosného z rekreačného zariadenia Prašník Dúbrava, dlhoročnej moderátorke podujatia Alici Miklášovej, spevokolu Holeška a celej ZO Prašník, ktorá oslavy pripravuje.

Od