Hana Gejdošová

     Výbor Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Štrbe 13.8.2022 organizoval pre svojich členov, sympatizantov a ďalších záujemcov poznávací autobusový zájazd na pamätné miesta 1. svetovej vojny. Smeroval na Horný Zemplín, kde sa počas 1. svetovej vojny odohrávali priame bojové strety a vyžiadali si tisícky padlých vojakov.

     Prvou zastávkou bola obec Osadné, kde dominantu obce tvorí pravoslávny chrám v tradičnom staroruskom štýle a jeho zaujímavou súčasťou je krypta s ostatkami 1025 vojakov padlých v 1. svetovej vojne v tomto regióne. Je to najrozsiahlejšie pohrebisko tohto druhu na Slovensku. Kosti ďalších 1467 exhumovaných vojakov sú pochované aj na verejnom cintoríne.  Podrobný výklad o histórii cirkvi, chrámu a krypty účastníkom poskytol miestny duchovný ThDr  Peter Soroka.

     Ďalším cieľom zájazdu bola návšteva Medzilaboriec, dejiska kľúčových bojov na Karpatskom fronte. Účastníci navštívili modernú muzeálnu Expozícia 1. svetovej vojny,  ktorá obsahuje opisy bojov, ukážky vtedajšieho vojenského výstroja a vojenskej výzbroje a mnohé faktografické údaje. Zaujímavý bol filmový dokument so spomienkami súčasníkov a prepojenie na konkrétne miesta a udalosti.

     V programe bola aj návšteva jedného zo 4 vojnových cintorínov v tomto meste, kde sú   pochovaní padlí vojaci rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Tak ako v Osadnom aj na tomto cintoríne si účastníci zájazdu uctili pamiatku padlých a položili kyticu kvetov.

     Samozrejme neobišli Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, prezreli si tu cca 200 umeleckých diel slávneho zakladateľa pop-artu zo všetkých jeho tvorivých období. Zastúpené sú tu mnohé artefakty, ktoré svedčia o jeho rusínskom pôvode a ďalšie osobné veci.

     Na záver ešte navštívili miniskanzen so zmenšenými kópiami najzaujímavejších stavieb regiónu. Zájazd sa uskutočnil s pomocou Obce Štrba, Poľnohospodárskeho družstva a Pozemkového spoločenstva.

     Toto podujatie účastníkov utvrdilo v tom, že vojny prinášajú len zlo a obete a je potrebné urobiť všetko, aby sa ohniská vojnových konfliktov čo najskôr uhasili.

Od admin