Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

  Štúrova 8. 815 72 Bratislava

 Virtuálna aktivita

„PO STOPÁCH HOLOKAUSTU,

OSLOBODENIA A SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA“

práce žiakov

Nie je nič krajšie a príjemnejšie, ako stretnutie detí, vnúčat so  starými rodičmi. Dnes nám to nie je dovolené pre karanténu  pandémie „COVIT – 19“. Nenechajme sa odradiť a znechutiť, spolupracujme a tvorme spolu, i keď len prostredníctvom virtuálnej aktivity, sme presvedčení, že naše rodné Slovensko za to stojí, preto spomínajme a ochraňujme pamiatku tých, ktorí za nás bojovali, ktorí obetovali svoje životy, a tak šírme pravdivú históriu 2. svetovej vojny.  

Pripravenú súťaž „Medzníky 2. svetovej vojny“ nie je možné vykonať ani v roku 2021, ale spoločné aktivity Komisie učiteľov žien a mládeže pri SZPB v spolupráci so žiakmi ZŠ študentami SŠ a našej mládeže, pri príležitosti výročia oslobodenia a Slovenského národného povstania nášho krásneho Slovenska, neohrozila a neohrozí žiadna karanténa.

Vážení členovia SZPB, učitelia, milá naša mládež, po úspešnej aktivite pod názvom „Kytica 75 ruží víťazstva nad fašizmom“, pokračujme v spoločnom tvorení, na zapĺňaní našej „fiktívnej“ mapy Slovenska pamätnými miestami, pamätníkmi o holokauste spomienkou na vypálené obce, na hrdinské boje slávnych veliteľov a odvážnych vojakov a na spomienky priamych účastníkov, ktorí nám pripomínajú oslobodenie Slovenska.

Čo nás čaká?  Písomnou formou sa zapojiť do našej  Virtuálnej aktivity  žiakmi základných a stredných škôl, tiež Klubov mladých priateľov pri SZPB. Získaný materiál, svoje písomné postrehy a vlastnú umeleckú tvorbu (próza, poézia, úvahy, eseje, svoje kresby), svoje fotografie aj fotografie z 2. svetovej vojny, z pracovných a koncentračných  táborov, či už príbehy Vašich predkov, alebo bádanie v archívoch vašich miest a obcí o danej tematike

posielajte priebežne na email: komisia@szpb.sk

Práce virtuálnej aktivity očakávame najneskôr  do 30.10.2021

Práce sa budú pravidelne uverejňovať dvojtýždenne v časopise Bojovník, www.szpb.sk .

Všetky vaše práce budú zverejnené aj v brožúrke. Brožúrku z minuloročnej virtuálnej aktivity nájdete na www.szpb.sk pod názvom „75 ruží víťazstva na fašizmom“ na odkaze menu, projekty financované MK SR.

.                                                                              Norbert Lacko

predseda KUŽaM pri SZPB

Od