J. Kochan

Foto – E. Matejka

     Pred 76. rokmi, 8. mája 1945, aj ulice a námestia nášho mesta Revúca zaplnili obyvatelia, ktorí s radosťou vítali dlho očakávanú správu o ukončení najtragickejšej udalosti v novodobých dejinách ľudstva. Ukončenie II. svetovej vojny.

     A pri tejto príležitosti sme, aspoň takto v úzkom kruhu súčasných opatrení, nielenže poďakovali všetkým našim osloboditeľom, ale aj pripomenuli si, že ich boj za vlasť a slobodný život, ktorý i pre nás vydobyli, sa musíme snažiť zachovávať a odovzdávať v zmysle najväčšej prosperity, existencie slobody a princípov demokracie nasledujúcim generáciám.

Jednoducho máme byť za čo vďační, pretože mnohí z nás sme dostali mier ako dar.

Od