Natália Matejíčková, predsedníčka ZO SZPB Dolné Vestenice

Foto – autorka

Aj my sme si pripomenuli hrdinov, ktorí nám 4. 4. 1945 v ťažkých bojových podmienkach priniesli vytúženú slobodu. Tak, ako inde na Slovensku, aj na Hornej Nitre túto chvíľu ľudia túžobne očakávali. Priniesli nám ju vojská 2. ukrajinského frontu: 53. sovietskej a 1. rumunskej armády.

V našej obci je postavený pamätník „Partizán“, pri ktorom si každý rok pripomíname výročia oslobodenia i SNP. Aj tento rok predstavitelia obce a ZO SZPB položili k pamätníku vence vďaky všetkým, ktorí položili svoje životy za našu slobodu. Nezabudli sme ani na vojenský hrob na miestnom cintoríne, kde sú pochovaní traja partizáni, ktorí padli na našom území pri prestrelke 20. 1. 1945, keď Nemci odvážali zajatých partizánov z Uhroveckej doliny do koncentračného tábora v Novákoch. Pri obrane a záchrane zajatcov vo vestenickom chotári padlo 6 partizánov, troch si zobrali rodiny do svojho kraja. Bol medzi nimi aj brat A. Dubčeka Július, ktorý je pochovaný v Trenčíne.

Slávne jarné dní roku 1945, keď nastal koniec 2. svetovej vojny neodvial čas. Nesmieme zabúdať na dni plné hrôzy, vždy musíme myslieť na tých, ktorí nám slobodu vybojovali a žiaľ nedožili sa jej. Najväčšiu zásluhu na oslobodení Európy má Červená armáda a tá zaplatila za slobodu vysokú daň.

Pamätník Partizán.

Od