19. januára uplynulo už 76 rokov odkedy vojská československého armádneho zboru a červenej armády oslobodili naše mesto. Preto pri Pamätníku Sovietskej armády a pri soche arm. gen. Svobodu položili vence a zapálili sviečky vďaky funkcionári Oblastného výboru SZPB predseda Jozef Rodák, tajomník Jozef Žižák a predseda ZO SZPB Milan Maguľák. Tento pietny akt prebiehal bez prítomnosti verejnosti, ktorá sa mohla pokloniť svojim osloboditeľom individuálne a tým im vzdať vďaku za našu slobodu.   

Svojou prítomnosťou zúčastnení potvrdili, že si hlboko vážia všetkých žijúcich a padlých hrdinských bojovníkov.

Mgr. Jozef Žižák

tajomník OblV SZPB Svidník

Od admin