Po dvoch rokoch obmedzení, kvôli nešťastnému kovidu sme mohli dňa 20 mája t.r. urobiť tradičné stretnutie v obci Kováčová pri Zvolene pri pamätníku zavraždených 105 občanov po potlačení  Slovenského národného povstania pietny akt. Túto spomienkovú akciu naša Oblastná organizácia SZPB Zvolen robí pravidelne každý rok v spolupráci s obcou Kováčová. Pietneho aktu sa zúčastnili aj žiaci  Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ZŠ z Kováčovej a naši členovia SZPB. Pozvanie prijali aj riaditelia kúpeľov, ktoré sa nachádzajú v obci Kováčová.

Na prelome rokov 1944-45 po potlačení povstania príslušníci Einsatzkomanda 14 privážali z väznice vo Zvolene zaistených povstaleckých vojakov, partizánov, ilegálnych pracovníkov v odboji, mužov i ženy a deti a tu ich popravili. Medzi popravenými bol aj povereník SNR pre dopravu Ing. Štefan Višňovský, profesor zvolenského gymnázia J. Trnka, známy športovec J. Bezrouk a ďalší. Zo 105 zavraždených bolo 22 žien a 3 deti, ktorí boli pochovaní v siedmych masových hroboch.  Na základe siedmych masových hrobov bolo postavených sedem pylónov, ktoré nám pripomínajú tých sedem masových hrobov.

Predseda oblastnej organizácie SZPB p. Náhlik vo svojom vystúpení oslovil prítomných mladých ľudí, aby si uvedomili hrôzy vojny a že aj v súčasnej dobe sa medzi mladými ľuďmi šíria myšlienky fašizmu čo je veľké nebezpečenstvo. Preto je dôležité poznať našu históriu a odsudzovať aké koľvek formy fašizmu, xenofóbii, násilia a rasizmu.

O kultúrny program sa postarala ZO SZPB zo Zvolenskej Slatiny. Báseň predniesla p. Pavlíková a na heligónke zaspieval p. Žibritovský oblečený v slatinskom kroji.

Aj keď táto doba silno ovplyvňuje život našich občanov, verím, že nás nezlomí na duchu a hlavne na triezvom myslení a konaní. Vedieť sa v súčasnosti zorientovať v celospoločenských procesoch vie len ten, ktorý pozná svoju históriu a vychádza z nej. Preto si musíme pripomínať našu históriu a odovzdávať ju hlavne mladým ľuďom, aby neskĺzli na šikmú plochu. Bez poznania vlastnej histórie je odsúdený na zánik každý národ.

Od admin