Miroslav Šimek

Dňa 15.12.2022 sa uskutočnila výročná členská schôdza ZO SZPB Galanta v Dome Matice slovenskej Galanta.

Schôdzu viedol a moderoval Ing. Jozef Jánsky, predseda ZO SZPB GA. Jednotlivé správy týkajúce sa úsekov a práce ZO SZPB GA za 2022 rok predniesli zvolení členovia predsedníctva. V diskusii vystúpil Ing. Ľubomír Kmeť, predseda MO MS GA, v ktorej oboznámil členov ZO SZPB s plánom práce MO MS GA a zároveň navrhol organizačnú spoluprácu oboch organizácií.

Plán práce ZO SZPB GA na rok 2023 a uznesenie VČS SZPB predniesol Ing. Rudolf Kadlec, ktoré členská schôdza jednomyseľne schválila.

Od