Medzi účastníkmi na Oblíku dominovali mladí.

Michal  Peter, predseda OblV SZPB Vranov n/Topľou

Foto – autor

Už 22. krát sme si výstupom na neprehliadnuteľný kopec sopečného pôvodu v Slánskych vrchoch nad obcami Petrovce a Hermanovce pripomenuli historický výstup štúrovcov na tento kopec pred 177 rokmi pod vedením evanjelického farára Adama Hlovika, ale aj pamiatku partizánskeho zväzku Čapajev.

V neďalekých lesoch na hore Lysá sídlil o 100 rokov neskôr jeho štáb na čele s hrdinom SNP brigádnym generálom im memoriam Ľudovítom Kukorellim. Celému zväzku velil utečenec z koncentračného tábora a dôstojník Červenej armády Ivan Kononovič Baľuta. V katastri Petroviec v časti zvanej Validlo bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, cez ktoré prúdila materiálna vojenská i personálna pomoc, lieky a zdravotnícke potreby z bývalého Sovietskeho zväzu.

Stretli sme sa pri miestnom pohostinstve „Kamienka“ neďaleko pamätníka partizánskeho letiska. Pokračovali náučným chodníkom „Herlica“ s informačnými tabuľami o pôsobení zväzku Čapajev. „Za Harbom“ sme si prezreli je rekonštruovaný partizánsky bunker sprístupnený verejnosti. Okolo chaty za Oblíkom sa prírodovedným náučným chodníkom dostali na jeho vrchol, kde sme spolu so starostom Petroviec Jánom Jenčom účastníkov oboznámili s históriou „Čapajeva“ i štúrovského výstupu a pripomenuli vypálenie Petroviec, Hermanoviec, Zlatej Bane a Matiašky i časti mestečka Hanušovce n/Topľou 7. septembra 1944.

Medzi 82 účastníkmi nechýbali žiaci základných a stredných škôl, dobrovoľní a profesionálni hasiči, členovia turistického klubu „Krokus“. Na vrchole Oblíka každý dostal pamätnú vlajočku a po zostupe k chate za Oblíkom občerstvenie. Vďaka patrí obci Petrovce za finančnú podporu podujatia.

Od