Pavel Bahník, predseda ZO SZPB Cetuna

Poslednú februárovú nedeľu každoročne obec Bzince pod Javorinou v spolupráci s OblV SZPB Nové Nesto nad Váhom organizuje pietny akt pri pomníku padlých a umučených v Cetune pri príležitosti výročia partizánskeho boja. Ten u nás bol krvavou epizódou niekoľko mesiacov trvajúceho odboja partizánskych oddielov voči okupačným silám a ich domácim kolaborantom.

V osudný deň 27. februára 1945 pritiahla do Cetuny protipartizánska jednotka Edelweiss a členovia Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, aby potlačili partizánske hnutie a zlikvidovali partizánsky oddiel Hurban. Boj to bol neľútostný a krvavý. Padlo v ňom 16 partizánov aj so svojim veliteľom Milošom Uhrom. Do smútku sa ponoril celý kraj pod Javorinou. Útechou mohla byť len vidina slobodnej jari, ktorá sa približovala víťazným postupom Červenej armády a Rumunskej armády. 

Dnes je veľmi málo tých, čo si na tieto udalosti pamätajú. A ľudia možno pod vplyvom bežných starostí na ne zabúdajú. Preto je dôležité si ich pripomínať. Nevieme sa inak odvďačiť padlým hrdinom, než tým, že si uctíme ich pamiatku. Súčasťou spomienky bolo aj odhalenie pamätníka na mieste, kde bol po boji dočasne pochovaný veliteľ oddielu Hurban Miloš Uher a jeho zástupca Anton Jakubík. Pamätník sa nachádza v lese nad Cetunou a dá sa k nemu dostať od centrálneho pamätníka po žltej značke.

Vzhľadom na to, že ubúda tých, ktorí si ešte pamätajú, kde bol dočasný hrob umiestnený, je dôležité, aby bolo toto miesto dôstojným spôsobom zviditeľnené. Veď často na svojich prechádzkach po okolí chodíme po miestach, kde pôsobili partizáni, no vôbec nevieme, čím sú tieto lokality významné. Aj keď čas pomaly zakrýva stopy významných udalostí našej histórie, je našou povinnosťou pripomínať si ich, aby sme nezabúdali a aby sa podobná história už nikdy nezopakovala.

Od admin