Alena Borszéková

Vo veku 95 rokov nás 5. 1. opustil priamy účastník SNP a možno posledný partizán z regiónu Július Kusý. Posledné z množstva vyznamenaní – medailu 75 rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 – mu vlani udelil Vladimír Putin a osobne odovzdal zástupca pridelenca obrany pri ruskom veľvyslanectve u nás plk. Alexej Klimov.

„Keby nebolo ľudí, ktorí nám pomáhali, dávali jedlo i oblečenie, v horách by sme neprežili,“ spomínal vtedy Július Kusý v televíznej reportáži RTVS. „Ujo Julo vyrastal v Omastinej v chudobných pomeroch a tu, v Uhrovskej doline, sa pridal k partizánom hneď po vypuknutí Povstania. Bol zatknutý, väznený v bánovskom mestskom dome a kruto vypočúvaný gestapom. Podarilo sa mu však utiecť,“ pripomenul začiatok jeho strastiplného partizánskeho života oblastný predseda SZPB Ján Holička. J. Kusý pôsobil v Partizánskej brigáde Jana Žišku v okolitých horách, vo februári a marci 1945 prešiel s oddeleným práporom z Valaskej Belej až do Kališťa a pri Brezne sa spojil s rumunskou armádou. V Poprade koncom marca narukoval ako pešiak do I. československého armádneho zboru a zúčastňoval sa na oslobodzovaní až po moravské mesto Vsetín. Bol aj účastníkom víťazného pochodu armády na Václavskom námestí v Prahe 16. mája 1945.

Spomienkové video Bánovskej televízie, pri príležitosti udelenia pamätnej medaile J. Kusému. Zdroj: Bánovské televízne vysielanie BTV

Od