Mikuláš Mytník, Ján Folvrský, OblV SZPB Stará Ľubovňa

Foto – autori

Obec Kamienka, bola ako mnohých iných obci východného Slovenska do konca II. sv. vojny zanedbávaná, bez pracovných príležitosti, s rozdrobeným malovýrobným poľnohospodárstvom, masovým vysťahovalectvom. So socialistickým rozvojom a búrlivým premenami prišla aj zmena spoločenského myslenia obyvateľov. Pevné miesto v nej má trvalá vďaka sovietskym a česko-slovenským osloboditeľom.

Širokú podporu malo rozhodnutie správnych orgánov obce zviditeľniť nehynúcu vďaku, hlbokú úctu a večnú pamiatku, hrdinstvo, obetavosť a vieru hrdinov I. a II. svetovej vojny padlým občanom z rodnej obce vybudovaním pamätníka. Slávnostne ho odhalili 28. októbra 1972. Na vtedajšiu dobu to bol nevídaný akt, preto aj slávnostný príhovor vtedajšieho predsedu OV SZPB kpt. Škvarkovského, príslušníka okresného veliteľstva Verejnej bezpečnosti, vyznel odhodlane, mohutne zo silným odkazom pre nasledujúce pokolenie.

Prišli rodiny padlých

Na znak veľkej vážnosti, úcty a vďaky padlým pamätník odovzdal do užívania predseda ONV Štefan Pokrivčák za masovej účasti miestnych obyvateľov, medzi ktorými nechýbala vtedajšia predsedníčka MNV Oľga Lazarčíková. Bol to neobyčajný a nezabudnuteľný zážitok a mnohým v tejto chvíli vyhŕkli i slzy vďačnosti. Za povšimnutie stojí aj skutočnosť, že všetky rodiny padlých zakúpili vence a za „Pochodu padlých revolucionárov“, ktorý naživo zahral kolektív posádkovej hudby z Kežmarku, položili vence na večnú pamiatku svojich padlých hrdinov v I. a II. svetovej vojne.

Vysoko oceňujeme, že okrem obnovy písmen v súčasnosti pomník prechádza celkovou renováciou. Príkladne sa oň starajú členky ZO SZPB a JDS pod taktovkou tajomníčky ZO SZPB Bohumily Augustínovej, za čo aj im patrí veľká vďaka. Podobne sa starajú aj o hrob padlého vojaka na starom cintoríne, v ktorom našiel svoj večný odpočinok partizán Nikolaj Roné.

Prichádzajú mnohí a často

Ku pomníku pri rôznych príležitostiach, výročiach oslobodenia obce a Slovenskej republiky, SNP, počas festivalových, folklórnych dní rusínskej kultúry, turnajov futbalového a volejbalového športového vyžitia, lyžiarskych pretekov pri príležitosti výročí oslobodenia či lyžiarskeho pochodu „Po Kamjunskych stežkách“, ale aj iných významných udalosti a výročí iných jubileí a významných dní a verejných podujatí prichádza množstvo občanov všetkých generácií. Vtedy kolektívy i jednotlivci kladú vence, kytice vďaky a zapália sviečky. A neraz to robia aj jednotliví ľudia.

Viaceré čestné uznania zo strany orgánov SZPB i štátnych orgánov, pamätná medailou ÚV NF ČSSR k 30. výročiu SNP a odznak partizánskej brigády Gottwald sú dôkazom pracovitosti, obetavosti a usilovnosti obyvateľov obce. Ocenenie a vážnosť si zasluhujú všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.

A najväčšia vďaka patrí hrdinom, ktorí snívajú svoj večný sen v našej milovanej, najdrahšej a najkrajšej slovenskej zemi.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *