Kategória: Jubilanti

Július Molitoris, 96-ročný

Syn z horárskej rodiny sa narodil 13. mája 1927 v Klenovci. Vyhlásenie 2. svetovej vojny ho zastihlo ako študenta gymnázia v Rimavskej Sobote. Prvé priame stretnutie s Povstaním mal, keď v polovici augusta dostali informáciu,…

Storočná jubilantka

V posledný novembrový deň členovia SZPB v Banskej Bystrici gratulovali spoločne s primátorom Jánom Noskom dlhoročnej členke SZPB Anne Snopkovej. V Centre zborovej diakone Kanaán oslávila ohromujúce 100. narodeniny.