Mesiac: jún 2023

Július Molitoris, 96-ročný

Syn z horárskej rodiny sa narodil 13. mája 1927 v Klenovci. Vyhlásenie 2. svetovej vojny ho zastihlo ako študenta gymnázia v Rimavskej Sobote. Prvé priame stretnutie s Povstaním mal, keď v polovici augusta dostali informáciu,…