Mesiac: február 2023

Storočná jubilantka

V posledný novembrový deň členovia SZPB v Banskej Bystrici gratulovali spoločne s primátorom Jánom Noskom dlhoročnej členke SZPB Anne Snopkovej. V Centre zborovej diakone Kanaán oslávila ohromujúce 100. narodeniny.