Norbert Lacko, podpredseda SZPB a predseda Komisie pre prácu s učiteľmi, ženami a mládežou SZPB

Foto – pixabay, archív Múzea SNP a redakcie

Milé žienky, Medzinárodný deň žien je oslavou vás, našich obetavých manželiek, starostlivých mám, načúvajúcich sestier, zrelých dcér, pracovitých kolegýň a veselých priateliek. Vy všetky, robíte svet krajším miestom pre život.

Marec je známy ako mesiac knihy. Na jeho začiatok sa však tešia aj ženy. „Pochopiteľne. “  Je spojený s oslavou Medzinárodného dňa žien. Keď pán Boh stvoril svet, zamyslel sa a zistil, že na zemi chýba človek.

Zobral preto hlinu, sformoval z nej muža a vdýchol mu život.

Znie to trochu paradoxne, keď oslavujeme vás ženy a ja hovorím v úvode najprv o mužovi. Robím to úmyselne, aby ešte viac vynikli atribúty, ktoré ženu zdobia.

Biblické ponímanie stvorenia ženy iste umocní to, čo jej právom patrí. Dovoľte mi teda povedať pár slov v podobenstvách.

Potom sa zamyslel Boh ešte raz a povedal: Som si vedomý, že muž sám nie je schopný zaľudniť svet. Spojil preto oblosť mesiaca, chvenie trávy, štíhlosť prúta, vôňu kvetov, prítulnosť a veselosť slnečného lúča, slzy rosy, jemnosť páperia, plachosť vtáčaťa, sladkosť medu, hrkútanie hrdličky, ale i márnivosť páva a všetky tieto vlastnosti vložil do bytosti zvanej žena.

Milé ženičky je veľa krásnych prirovnaní, ktoré hovoria o tom, prečo sú ženy  ženami.

Prívlastky pracovitá, kamarátska, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, odpúšťajúca a oddaná však nepatria len mamičkám, ale všetkým ženám. Také ste v očiach vašich detí a verím, že aj v očiach všetkých mužov či manželov.

   Možno len málokto z nás vie, že MDŽ je zaznamenaný ako pamätný deň v kalendári OSN. Pred  165 rokmi, presne 8.marca 1857 sa konal v New Yorku veľký štrajk, keď do ulíc vyšlo vyše 15 000 žien a žiadali vyššiu mzdu, kratší pracovný čas a volebné právo. Takže týmto sviatkom Vám ženám vzdávame úctu, lásku a vďaku a verím, že neupadne do zabudnutia len z dôvodu ideológie. Nehľadajme v tomto sviatku žiadnu ideológiu! Práve 8. marca na deň MDŽ je pre nás príležitosťou, aby sme sa aspoň na chvíľu zastavili v našom uponáhľanom živote a pozorne sa pozreli okolo seba. V takýchto chvíľach aj my muži nemôžeme nevidieť, nemôžeme necítiť prítomnosť tých, ktoré kráčajú celý život vedľa nás.

Pri príležitosti vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom zaželal vám predovšetkým pevné zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolesti a smútku, aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.

A na konci mesiaca sa zase tešia naši učitelia, keď si 28. marca pripomínajú deň učiteľov. V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. A ten dnešný je jeden  z mála práve takých, kedy sa môžeme zastaviť v tom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia a úsilia.

            V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky J. A. Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíme smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

            Vo chvíľach slávnostných nepatrí sa polemizovať o vážnosti a opodstatnenosti tohto sviatku, ktorý bol vytvorený našou tradíciou. Mám pocit, že by to mal byť deň stavovskej hrdosti, spoločenského uznania a ocenenia. V myšlienkach učiteľa národov J. A. Komenského nájdeme vyslovenie takých želaní, ktoré by mali byť – aby sa každá škola stala „dielňou ľudskosti“, kde sa formujú práve ľudské city, „cvičiskom práce“ ustavičnej, ale príjemnej , „výrobňou svetla“ s cieľom osvietiť mysle, aby to bola „škola hrou“, kde štúdium je späté s potešením.

            Aj keď dnešná hektická doba nie je naklonená snom, ale prirodzená je túžba prekonávať samého seba, obohacovať sa myšlienkami, napĺňať sa ľudskosťou, mravnosťou, súladom rozvahy a odvahy, ale aj pravým zmyslom z každej práce i každého ľudského srdca, lebo „rozum má cenu, iba ak slúži láske“.

            Komenský nám zanechal  aj takýto odkaz: „… aby sme s hľadaním pravdy, dobra a krásy s trpezlivou láskou, pracovito a nenásilne kráčali k životnej múdrosti, radosti a šťastiu, lebo len tak sa môže škola stať chrámom vzdelanosti a výchovy.“

             všetci spoločne zapaľujeme pochodeň múdrosti našich žiakov, vychovávame a vzdelávame celou svojou osobnosťou, aj keď nie vždy sa  za to dostáva adekvátneho uznania.  

          V tento deň sa vám chcem v mene vedenia SZPB poďakovať  za vašu zodpovednú a namáhavú prácu, pridať kytičku slov – ako je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám mali spríjemniť náš každodenný život.

Dvíham pohár na vaše zdravie, na vašu krásu, na vašu statočnosť, ale predovšetkým na materinský cit.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *