Karol Glamoš, predseda ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach

Naše malé mestečko môže s hrdosťou spomínať na svojich občanov, ktorí sa v čase druhej svetovej vojny z vlastnej vôle odhodlali zapojiť do boja proti fašistickému Nemecku. Štyria z nich, rodáci z Trenčianskych Teplíc, boli príslušníkmi vojenského letectva. Traja slúžili v zahraničí a jeden bol príslušníkom slovenskej armády. Všetci boli neskôr aj členmi základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach.

Štefan Blaho, narodený 25.9.1918, bol pôvodným povolaním šofér.

V Martine absolvoval v r. 1939 poddôstojnícku školu.

Z ČSR odišiel 17.2.1940 a ako vojak sa dostal do strediska v Belehrade. Vstúpil do československej armády a bol odvelený na anglický konzulát v Belehrade.  Pridelili ho k československému pešiemu práporu 11 – východ. Pôsobil aj v československej vojenskej misii v Jeruzaleme.

21.10.1942 bol premiestený k letectvu v Anglicku.  

Štefan Blaho v čase vojny

2.1.1943 bol prijatý do RAF (Royal Air Force; v preklade: Kráľovské vzdušné sily).

Pridelili ho k 310. československej stíhacej peruti, a neskôr bol preradený k 312. československej stíhacej peruti. 5.9.1944 dosiahol v RAF vojenskú hodnosť rotný.

Znak a lietadlá 312. československej stíhacej perute

Do ČSR sa vrátil 19.8.1945. 

Za bojovú činnosť bol 1.11.1945 povýšený na podporučíka letectva. Udelené mu boli, okrem iných ocenení, aj vojenské vyznamenanie „African Star“, československá vojenská medaila „Za zásluhy“ a československá medaila „Za chrabrosť“.

Štefan Blaho

František Pšenčík, narodený 8.5.1913, prešiel v roku 1939 ilegálne do Poľska. V zbernom tábore v Bronowiciach (teraz už súčasť Krakova) sa prihlásil do cudzineckej légie a spolu s bratom Jozefom ich previezli do Francúzska na letecký výcvik.

Vo Francúzsku bol zaradený do 129. Battalionu St. Jean d´ Angély ako letecký navigátor. Po obsadení Francúzska bol odvelený do Severnej Afriky. Keď prišiel o lietadlo, bol z Maroka prevezený do Gibraltáru, kde ho prevzalo britské loďstvo a bol zaradený k britskému letectvu RAF, ku 312. československej stíhacej peruti.

František Pšenčík, Preukaz príslušníka RAF

Zúčastnil sa bojov o Veľkú Britániu, Škótsko, Severný Wales, Írsko a o ostrovy Orkney. 

Stal sa držiteľom mnohých vyznamenaní. Okrem iných dostal „Vojnový kríž 1939-1945“, medailu „Za chrabrosť“, československú vojenskú medailu „Za zásluhy“ a československú vojenskú medailu „Za zahraničné pôsobenie vo Francúzsku a vo Veľkej Británii“.

František Pšenčík pri poškodenom lietadle…
a v kabíne stíhačky

Jozef Pšenčík, narodený 23.4.1911, vykonával v rokoch 1931 až 1932 vojenský výcvik v Leteckom pluku 3. „generála letca M. R.  Štefánika“ náhradná peruť.

Začiatkom roka 1939 sa spolu s bratom Františkom zapojil do procesu tvorenia československej armády v Poľsku.

Odtiaľ boli expedovaní do Francúzska.

Spočiatku boli v Paríži, kde sa sústredilo 60 letcov a mechanikov.

Potom boli zaradení k francúzskemu letectvu.

Letec Jozef Pšenčík, S bratom Františkom v Paríži

Jozef Pšenčík bol vo funkcii palubného mechanika bombardovacích lietadiel na leteckej základni Aword. Neskôr bol premiestnený na leteckú základňu Istres. Tam ho povýšili do hodnosti kaprál.

Lietal na francúzskom lietadle Bloch MB-210.

Bombardovacie lietadlo Bloch MB-210

V máji 1940 bol vyslaný s druhým čsl. plukom do prvej línie frontu proti Nemcom, kde sa dostal do zajatia. Zo zajatia sa mu podarilo ujsť. Zapojil sa aj do francúzskeho partizánskeho hnutia. Tu bol vo februári 1942 zatknutý francúzskou políciou a kruto väznený. Podarilo sa ho bratovi Františkovi vypátrať a dostať z väzenia až rok po ukončení vojny,  v máji 1946. Pracoval v kúpeľoch ako masér, ktorý bol pacientmi vyhľadávaný pre jeho mimoriadne masérske výkony.

Jozef Pšenčík na základni Aword, druhý sprava

Matej Beznák, narodený  4.1.1921, slúžil v čase Slovenského národného povstania na letisku Tri duby (dnešný Sliač) ako letec slovenskej povstaleckej armády.

Lietal na dvojmiestnom dvojplošníku Letov Š-328 ako pozorovateľ a obsluha guľometu. Tieto lietadlá, potiahnuté plátnom, boli oproti moderným nemeckým stíhačkám Focke-Wulf a  Messerschmit pomalé a používali sa prakticky len na pozorovanie nepriateľských vojsk a čiastočne boli použiteľné aj na bombardovanie.      

Dvojplošník Letov Š-328

Vo štvrtok 7. septembra 1944 na jeho lietadlo, dvojplošník Letov Š-328 vykonávajúce prieskumný let, zaútočila nemecká stíhačka Focke-Wulf.

Vynikajúcim manévrovaním pilota sa podarilo vyhnúť nepriateľskej streľbe. Následne Matej Beznák zasiahol streľbou z guľometu nemecké lietadlo.   

Nemecká stíhačka Focke-Wulf

Dôstojnícky zástupca Matej Beznák bol jeden z 15-tich pozorovateľov  na letisku Tri duby.

Lietal na jednom z dvanástich bojaschopných slovenských lietadiel.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *