Branislav Balogh

Pavel Vančo, pôsobiaci ako samopalník v 11. náhradnom prápore 1. čs. armáde na Slovensku, sa 21. novembra 2022 dožil storočnice. Od vypuknutia Povstania až do polovice januára 1945 operoval so svojím útvarom pod vedením kpt. Karola Ehrmanna na úseku od Martina až po Banskú Bystricu.

Po vojne sa vyučil za obchodníka, no život ho zaviedol k práci v reštaurácii v Lučenci. Z prevádzkara sa stal jej majiteľom a pracoval v nej aj v dôchodkovom veku.

Napriek statočnosti, ktorú prejavil v SNP sa dodnes nepovažuje za hrdinu. Pravidelne so skromnosťou v hlase zdôrazňuje, že nevykonal žiadne hrdinstvo. Konal len tak, ako sa patrilo, robil to, čo jeho kamaráti a ďalší morálni ľudia.

K storočnici prajeme jubilantovi veľa šťastia, zdravia a ďakujeme za všetko čo pre našu vlasť vykonal!

Pánovi Vančovi srdečne blahoželáme, je to najstarší člen našej Oblastnej organizácie SZPB v Lučenci. Do SZPB priviedol aj svoju manželku Katarínu, ktorá sa o neho vzorne stará a opatruje ho. Prajeme veľa zdravia a síl v ďalších dňoch ich spoločného života,“ dodala tajomníčka OblV SZPB Lučenec Helena Kumštárová. Ku gratulantom sa pridala aj prezidentská kancelária, ministerstvo obrany SR, ale aj predseda SZPB Pavol Sečkár, ktorý mu k životnému jubileu zaslal pozdravný telegram.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *