Mariana Velochová preberá vyznamenanie z rúk predsedu SZPB Pavla Sečkára, v pozadí Štefan Baláž.

B. Balogh

Foto: MsÚ R. Sobota

Krásneho jubilea 70 rokov sa dožila tajomníčka Oblastného výboru SZPB Rimavská Sobota Mariana Velochová. Pri príležitosti jubilea je Predsedníctvo ÚR SZPB udelilo ako morálne ocenenie jej celoživotnej práce pamätnú medailu Za vernosť! a prezidentka Zuzana Čaputová jej zaslala blahoželanie. Medailu jej odovzdal predseda zväzu Pavol Sečkár počas Oblastnej konferencie v Rimavskej Sobote 23. 2. 2023.

Pani Velochová je najdlhšie pôsobiaca funkcionárka SZPB na Slovensku. Práci s vojnovými veteránmi zasvätila celý svoj život. Najprv prácou na Okresnej vojenskej správe v R. Sobote a následne v ČSZPB. Celoživotne sa venuje príprave spomienkových podujatí zameraných na udržiavanie vojenských tradícií ČSR a SR, práci v sociálnej oblasti v prospech priamych účastníkov odboja, ako aj administratívnym činnostiam spojeným s ich potrebami.

Od roku 1990 pôsobí na poste tajomníčky Oblastnej organizácie v Rimavskej Sobote, popri tom vedie takmer dvadsať rokov Základnú organizáciu v Hrachove. Aktívne organizuje prednášky priamych účastníkov odboja a vedomostnú súťaž pre mládež na základných a stredných školách Medzníky druhej svetovej vojny, ktorá je spojená s exkurziami po stopách SNP po celom Slovensku. Na základe jej iniciatívy bol rekonštruovaný pomník Jána Ušiaka v Bakte a v spolupráci s vtedajším generálnym duchovným OS a OZ v SR pplk. Marianom Bodollóm iniciovala Pochod vojakov Rimavskou dolinou. Mariana Velochová nikdy nebola členkou žiadnej politickej strany.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *