Jozef Tažký, podpredseda SZPB

Deviaty máj je Dňom víťazstva nad fašizmom. Ukončila sa 2. svetová vojna, vyžiadala si milióny ľudských životov, spôsobila obrovské materiálne škody. Nie je až také podstatné, kedy presne sa skončila. Kapitulácia v Remeši bola podpísaná 7. mája 1945, o deň neskôr o 23.00 sa mali zastaviť boje. V Rusku sa koniec vojny oslavuje 9. mája 1945, no napríklad v Prahe sa v ten deň ešte bojovalo.

Československo oslobodzovala postupujúca Červená armáda spolu s Prvým Československým armádnym zborom pod velením Ludvíka Svobodu. Požiar vojny hasili aj západní spojenci, zastavili sa v okolí Plzne. Či sa nám to páči alebo nie, rozhodujúcu úlohu zohrali práve červenoarmejci.

Napriek prívlastkom Dňa víťazstva nad fašizmom však nemáme dôvod byť optimistickí. Poraziť fašizmus sa nepodarilo. Skupiny prívržencov tejto ideológie a jej odnoží prenikajú do bežného života spoločnosti. Svedčí o tom ich zastúpenie v parlamentoch európskych krajín. Aj 78 rokov po 2. svetovej vojne zápasia demokratické krajiny s nositeľmi fašistických a extrémistických myšlienok.

Niektorí vedú spor o tom, či aktivity strany Kotleba – ĽSNS a jej odnože s názvom Republika nesú prvky extrémizmu a fašizoidných prejavov. V tomto musíme byť zásadoví a nezabúdať na to, kedy a s akými prejavmi sa u nás objavili. Hromadenie problémov vládnutia súčasnej garnitúry patrí k dôvodom ich vzostupu. Najmä my si v týchto časoch musíme byť vedomí postavenia SZPB doma i v medzinárodnom kontexte. Sme protifašistické združenie a túto pozíciu musímeposilňovať.

Vážne zamyslenie si vyžadujú aj vojnové konflikty vo svete, najmä vojna medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktorá sa nás týka. Skúsme sa rozpamätať, ako sme hodnotili vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968. Slovo„okupanti“ mnohým nebolo cudzie.Postoj Zväzu k súčasnej situácii sme rázne vyjadriliuž pred rokom a stále za ním stojíme. Vojna, v ktorej zomierajú ľudia, ničí sa krajina a na dlhé roky medziľudské vzťahy na obidvoch stranách, nie je riešením. Faktom je, že geopolitické záujmy mocností tu zohrávajú podstatnú úlohu, neberúc ohľad na nikoho.   

Medzníkom v živote organizácie, ktorú založili účastníci bojov za slobodu v roku 1946, bude tohtoročný 20. máj, deň 18. zjazdu SZPB. Ako každý živý organizmus, aj my sme si prešli mnohými vývojovými fázami. Opäť zažívame chvíľu, keď treba vytýčiť ciele a spôsob, ako ich v budúcich štyroch rokoch budeme dosahovať.Musíme vybrať schopných a oduševnených ľudí, ktorí to zvládnu. Verím, že sa nám to podarí.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *