Kamenný ríšsky kríž bolo vidno na široko-ďaleko

Ioannis Sideropulos, Praha

Foto: archív autora

Neofašizmus a neonacizmus používa na svoje zviditeľnenie na verejnosti aj staré hitlerovský symboly a čísla. V Spolkovej republike Nemecko sa ich propagácia zakazuje zákonom, ktorý sa všeobecne pedantne dodržiava. V tesnom susedstve Nemecka však existuje podobné zákonodarstvo, ale o jeho dodržiavaní by sa dalo diskutovať.

Názorný príklad sa ponúka v Jizerských horách  v severovýchodných Čechách. Pri rozhľadni Štěpánka deväť rokov stál pričinením čudného „military“ spolku Jizeran viditeľný na široko-ďaleko kamenný nemecký kríž so zvyškami svastiky. Zväz združujúci vojnových väzňov a ich pozostalých (SOPVP) sa od začiatku zaoberá touto kauzou s veľkým nasadením. Od jeho predsedníčky Zdeňky Valouchovej a miestneho bádateľa Josefa Doškára sme získali nasledujúce informácie.

Kto vztýčil kríž pri Kořenove?

Žulový kríž postavili v máji 1944 pri rozhľadni miestni Nemcami. Jeho tvar bol odvodený zo vzoru Železného kríža 1939 a niesol uprostred hakenkreuz – znak NSDAP a neskorší výsostný znak tzv. tretej ríše. Vztýčili ho na pamiatku padlých príslušníkov ríšskej brannej moci a „zbraní SS“ z Kořenova a okolitých obcí, pričom každú z nich symbolicky zastupoval jeden veľký kameň. Tak vznikol kruh na čele so Železným krížom. Na tomto pietnom mieste až do roku 1945 sudetskí Nemci kládli kvety a vence.

Dobová tlač uvádzala: „V hlbokej úcte k nemeckým vojakom a ich hrdinstvo postavili účastníci školenia NSDAP, vedúci buniek a blokov a členovia strany vedľa Štěpánky pri okresnom školiacom stredisku dôstojný pamätník hrdinom padlým v obrovskej, päť rokov trvajúcej vojne za našu slobodu.“ 

V nemčine vydávaný Gablonzer Tagblatt neskôr upresnil, že okrem miestnej nacistickej honorácie z okresu Jablonec prišiel odhaliť pamätník sám Obergruppenführerem SS Konrad Henlein. Noviny prinášajú aj prejav tohto vojnového zločinca, zakladateľa Sudetonemeckej strany a ríšskeho miestodržiteľa Sudetskej župy.

Dnešná Turnovská chata hrala prím

Nacisti pravidelne využívali na svoje účely reštaurácie, hotely a chaty v Jizerských horách. V okrese Jablonec nad Nisou najdôležitejšiu úlohu hrala Rösslerbaude, dnešná Turnovská chata, vzdialená od nacistického kríža okolo 340 metrov. O tom, že v regióne mala prím, svedčia aj informácie na zadnej strane pohľadnice tejto chaty, ktorú označujú ako školiace a rekreačné stredisko nacistickej strany NSDAP.

Rösslerbaude hrala prím ako školiace a rekreačné stredisko NSDAP

V máji 1945 po oslobodení ČSR pomník českí vlastenci čiastočne rozstrieľali, pričom, tŕňom v oku im bola najmä svastika v strednej časti kríža. V tom istom roku ho skupina turnovských evanjelikov strhla do rokliny pod rozhľadňou, kde zostal rozbitý a zabudnutý takmer 70 rokov.

Jediný svojho druhu v Česku

Od roku 2011 bol však späť zásluhou spolku Jizeran. Stále s viditeľnými zvyškami po hákovom kríži, teda budiaci značnú kontroverziu. Tvarom ide totiž o železný kríž udeľovaný hitlerovcami svojim vojakom za odvahu a statočnosť.

„Touto v podstate ilegálnou cestou obnovili nacistický pamätník, jediný svojho druhu v Českej republike a zámerne mylne ho prezentujú ako Maltézsky kríž,“ zdôrazňuje na informačnej tabuli pri rozhľadni historik Ján Boris Uhlíř.

Mladí muži z čudného spolku Jizeran pred kamenným krížom

Na to, čím bol tento symbol v skutočnosti, existuje svedectvo. Opísal ho už v roku 2002 v zborníku Náš Turnov fyzik, filozof, člen Akadémie vied ČR Ivan Šolc. „Toto miesto slúžilo hitlerovským aktivistom ako vybrané zhromaždisko. Na severnom okraji rovinky si vybudovali svätyňu – kamenný kríž na skalnom podstavci v tvare Hitlerovho vojenského vyznamenania. To nie je Kristov kríž nádeje a spásy! Ide o kríž krutého, diabolského fanatizmu.“ 

Dnes už zosnulý Šolc sám bol vo svojich 18 rokoch pri tom, keď Turnováci kríž zvrhli zo stráne. To všetko bolo všeobecne známe, no oficiálny postoj sa prijímal veľmi zdĺhavo, a výsledok nie je zďaleka jednoznačný.

Gesto oddanosti ríši a jej vodcovi

Byrokratom z Krkonošského národného parku (KRNAP) nič nehovoril názor súdneho znalca Josefa Zouhara na žulový kríž z  30. júna 2022, v ktorom sa uvádzalo:

„Na základe toho, čo dnes o veci viem, sa mi javí podstata problému takto: kríž, v roku 1944 objednali, zaplatili a nechali postaviť sudetskí Nemci z Kořenova a okolia. Na origináli nie je žiadny doplňujúci text, nápis, zobrazenie, vyjadrujúce, že ide o symbol piety voči spoluobčanom padlým v 2. svetovej vojne. Rok 1944 bol bezpochyby rokom strategických, nezvratných porážok Wehrmachtu na všetkých frontoch. Hlavným, zrejme jediným dôvodom na realizáciu tejto stavby dávajúci zmysel, bolo vyjadrenie vernosti Ríši, oddanosti vodcovi a solidarity sudetských Nemcov s ríšskymi Nemcami…

SOPVP, pridružený spolok Českého zväzu bojovníkov za slobodu (partnerská organizácia SZPB), si vyžiadal aj právne stanovisko prof. Jiřího Jelínka. Ten o. i. pripomína, že tajnú reinštaláciu podivného pomníka časovo sprevádzalo úsilie spolku Jizeran a miestnej samosprávy zriadiť na tom mieste aj nový vojnový hrob. Pritom vtedajší premiér Andrej Babiš v novembri 2021 nedal k tomu zámeru súhlas, ako si to vyžaduje zákon.

 Jelínek v závere rozsiahlejšieho stanoviska z 19. apríla 2022 problematiku zhŕňa: „Reinštalácia pomníka obsahujúceho symbol hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka, jeho udržiavanie, propagácia pomníka a podobnej činnosti môžu napĺňať znaky trestných činov šírenia diela na propagáciu hnutia smerujúceho k potlačeniu práv a slobôd človeka podľa paragrafov 403a a 404 Trestného zákonníka… Páchateľom môžu byť osoba fyzická aj právnická, pokiaľ budú splnené podmienky ich trestnej zodpovednosti.“

Napriek  mnohým protestom ako aj právnym a politickým opatreniam sa so samotným krížom nič nedialo. Od roku 2011, keď symbol nacizmu jeho sympatizanti znovu tajne umiestnili na podstavec, miestnych politikov a riaditeľa KRNAP-u to vôbec neznepokojilo. Pozemok pritom patrí českému štátu s tým, že na ňom hospodári KRNAP. Možno si myslia, že sa starý nemecký kríž týčiaci sa na viditeľnom mieste stane turistickou atrakciou najmä pre zahraničnú klientelu. To že tam budú chodiť aj obdivovatelia Hitlera a neonacisti, nepovažujú za dôležité.

Udalosti nabrali neočakávaný spád

V sobotu 25. marca 2023 medzi polnocou a piatou hodinou rannou sa v Jizerských horách prestal týčiť kamenný symbol nacistického kríža. Polícia zvažuje nielen cudzie zavinenie, ale tiež orkán, ktorý sa nad krajom v tomto čase prehnal. Že by príroda vzala spravodlivosť do svojich rúk?

V najnovšom vyhlásení SOPVP sa o. i. hovorí:

„Teraz nám nastáva ďalšia časť dôležitej práce, t. j. aby sa pozostatky pomníka čo najskôr odstránili tam, kam patria. Na tom predsedníctvo Združenia oslobodených politických väzňov a pozostalých usilovne pracuje. Vieme, čo robíme. Kamery už zaznamenali pokus o zahladenie stôp a neonacisti sú v pohotovosti. O niektorých reakciách na sociálnych sieťach je zbytočné sa zmieňovať, miestni podnikatelia sú rozhorčení. Všetko sledujeme, robíme potrebné kroky.“

Verme, že sa to dobre skončí a úsilie antifašistov nebolo márne.K tomu všetkému sa javí ako stále aktuálna výzva novinára a odbojára Júliusa Fučíka Ľudia, bdejte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *