Branislav Balogh

Osudy Čechov a Slovákov pôsobiacich v zahraničnom odboji počas 2. svetovej vojny sú čoraz častejšou témou knižných spracovaní. Nie je tomu inak ani v populárno-náučnej knihe Jindřicha Mareka Muži z Ringway I., v ktorej sa venuje najmä osudom česko-slovenských parašutistov vo Veľkej Británii. Kniha vyšla vo vydavateľstve leteckej literatúry Svět křídel.

Historik pracujúci vo Vojenskom historickom ústave Praha (VHÚ) umne kombinuje faktografický cit pre rozprávanie, ktorý využíval ako novinár a riaditeľ tlačového odboru Úradu vlády ČR. Opisuje osudy výsadkárov pripravujúcich sa na misie na letisku Ringway pri Manchestri. Kniha približuje tradície výsadkárov ešte pred vznikom 71. pešieho práporu Československých parašutistov 1. októbra 1947 v Zákupoch pri Českej Lipe. Prápor sa považuje za zrod čs. výsadkového vojska.

V úvode sa čitateľ dozvie o histórii parašutistov a niekoľkých legionároch pôsobiacich v tyle rakúsko-uhorskej armády na sklonku 1. svetovej vojny. Neopomína ani medzivojnový výcvik našich parašutistov rozšírený po zavedení padáku F.P.S. v roku 1929 v leteckých útvaroch. Medzi vojnami verejnosť vídala parašutistické kúsky najmä na leteckých dňoch v Prahe, prípadne sa z tlače dozvedela o prekonávaní výškových rekordov v zoskokoch.

Jadro knihy tvorí opis osudov jednotlivých výsadkárov od ich pobytu na základni cez nasadenie vo vlasti až po povojnové osudy. Autorovi sa darí napriek množstvu faktografie – text je plný dátumov a technických údajov – vytvoriť komplexný obraz o výcviku, boji, ale aj každodennosti príslušníkov armády. Náročný výcvik a príhody z neho dopĺňajú informácie o vážnejších aj platonickejších vzťahoch mužstva s miestnymi mladými ženami. Autor sa nevyhýba ani problémovým stránkam pijanstva a neschopnosti kontrolovať sa pod stresom, ktoré sa prejavili u niektorých jednotlivcov a žiaľ nie všetci boli za ne z výcviku vylúčení (napr. osud neskoršieho konfidenta Karla Čurdu Jerhota). Okrem pôsobenia parašutistov vo Veľkej Británii sa autor na niekoľkých stranách venuje pôsobeniu 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR.

Plastickosť Marek dosahuje priblížením príbehov niekoľkých parašutistov. V nich sa zameriava na ich životné osudy pred vojnou, prvé skúsenosti s lietaním, výcvik, no najmä na činnosť v špeciálnych operáciách. Čitateľ sa má možnosť dozvedieť, čomu sa venovali jednotlivé výsadky. S vojakmi tak opúšťame ČSR a vydávame sa na dobrodružstvo cez bojiská západnej Európy, severnej Afriky či Blízkeho východu až do Spojeného kráľovstva. V závere je epilóg o neraz trpkom osude statočných mužov po skončení vojny. S odstupom desaťročí upozorňuje na krivdy, ktoré zakúsil nejeden z parašutistov.

Za najväčší nedostatok knihy považujem absenciu odkazov na zdroje, z ktorých autor čerpá. Pri záplave údajov je náročné zistiť, kde sa konkrétne údaje nachádzajú. V monografii je viditeľné bádanie, no rozhodnutie vydať knihu ako populárno-náučnú len so súpisom použitej literatúry je nešťastnou voľbou. Naopak oceňujem bohatú, 35-stranovú obrázkovú prílohu s množstvom cenných fotografií. Dôležitý je aj menoslov padlých, zomrelých a popravených čs. parašutistov s výcvikom vo Veľkej Británii v rokoch 1941 – 1945.

Marek, Jindřich. Muži z Ringway I: českoslovenští parašutisté ve Velké Británii 1941-1945. 1. vyd. Cheb: Svět křídel, 2014. 287 s.

Od

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *