Maruška Kudeříková, fotoportrét

Dana Ševčíková, OZ Johanky Hrebendovej Bórikovej, Skalica

Nemeckí nacisti vykonali trest smrti nad sotva 22-ročnou dievčinou brutálnym spôsobom – sťatím sekerou. Pripomenuli sme si 80. výročie tejto justičnej vraždy. Tragický osud Marušky Kudeříkovej sa naplnil 26. marca 1943.

Narodila sa vo Vnorovoch na Slovácku (okres Hodonín) 24. marca 1921 v roľníckej rodine. Jej otec Josef, bývalý legionár v Rusku a istý čas starosta obce za lidovcov, pracoval ako železničiar, v 30. rokoch ho preložili na železničnú stanicu do Vrboviec. Do krás prírody a okolitého malebného kraja sa dievčina rýchlo zamilovala.

Odsudzovala každú zbabelosť

Busta Marie Kudeříkovej

Po skončení základnej školy navštevovala gymnázium v Strážnici, kde sa výraznejšie formovalo jej cítenie a smerovanie, ovplyvnené dobou, situáciou a osobnými stretnutiami. Zaujímala sa o sociálne postavenie ľudí na myjavských kopaniciach a v rodnom kraji, hlboko prežívala dejinné okamihy blížiacej sa svetovej vojny, okupáciu vlasti. Odsudzovala každú zbabelosť a prebúdzali sa v nej sympatie s myšlienkami socializmu.

Začala sa zapájať do ilegálnej protifašistickej činnosti Sväzu mladých, ktorý úzko spojený s komunistickou stranou. Neraz prešla gestapákom cez rozum. Dobre vedela, kedy hliadky fašistov, usadených na Vrbovciach, aktívne kontrolujú úsek od tunela na severovýchod smerom k Javorine. Aj vďaka tomu dokázala previesť utečenca cez hory na slovenskú stranu, ale aj preniesť výbušniny, spolupracovať na ochromovaní nemeckého priemyslu a dopravy, rozširovať protifašistické letáky. To boli všetko veľmi nebezpečné akcie.

Hartnäckiges Schweigen, tvrdošijné mlčanie

Nečudo, že sa chápadlá gestapa začali o gymnazistku intenzívne zaujímať. Zvýšila ostražitosť, zmenila taktiku i miesto, kde prespávala, no 5. decembra 1941 ju odviedli v putách do väznice v Brne. Nasledovalo zdĺhavé vyšetrovania, krik, vyhrážky, ponižovanie, telesné vyčerpanie, vyrušovanie zo spánku… Napriek týmto mučivým praktikám zostala pevná.

Čs. poštová známka s dvoma výnamnými odbojárkami Mariou Kudeříkovou a Jožkou Jabůrkovou z roku 1973

Z Brna ju poslali do väznice v Prahe, no i tam tvrdošijne mlčala – „hartnäckiges Schweigen“, ako sa dočítame z vyšetrovacích protokolov gestapa. Napriek niekoľkomesačným výsluchom a mučeniu sa mu nepodarilo dostať z nej jediné meno členov odboja. Po 10. januári 1942 ju znovu previezli do Brna, kde strávila ďalšie dlhé týždne, a v júni do Breslau (dnes poľské mesto Vroclav). Tam ju 16. novembra čakal súd a nemilosrdný verdikt – trest smrti.

Socha Marušky Kudeříkovej v Brne

Po jeho vynesení mali nacisti vo zvyku ponechať odsúdeného ešte 99 dní nažive. Presťahovali ho však do cely smrti, kde sa mal ubíjať vlastnými myšlienkami a prebúdzajúcou sa ľútosťou nad činmi, za ktoré pyká. V Marii Kudeříkovej to však vyvolalo pravý opak. Dokázala to svojimi myšlienkami, ktoré popri pridelenej mechanickej práci – maľovaniu vojačikov – stihla zaznamenať v sérii úprimných listov. Tie sa podarilo tajne vyniesť spoza mreží zásluhou spriatelenej dozorkyne.

Zlo zostane navždy zlom

Maruška adresovala listy najmä najbližšej rodine. Cítiť z nich nesmiernu vďaku za život a obrovskú dávku lásky. Vyznáva v nich svoje city, presvedčenie, túžbu po živote v slobodnej krajine, nádeje a vieru vo víťazstvo dobra a spravodlivosti.

Po vojne sa jej čistá pamiatka dočkala osláv, chválospevov, odhaľovania pomníkov, pomenovaní škôl a ulíc. V roku 1972 režisér Jaromil Jireš nakrútil jej životopisný film A pozdravujem lastovičky s Magdou Vášáryovou v titulnej role. Po ďalšej výmene režimov sa jej meno novému systému akosi nehodí, odstraňuje sa z učebníc dejepisov. Maruška sa prestáva pripomínať a padá na ňu prach zabudnutia, bez ohľadu na vážnosť odkazu a hrdinskej obety.

Bez ohľadu na režim, zlo zostane navždy zlom a tí, čo sa mu dokážu postaviť na odpor, si zasluhujú uznanie. Maruška v tomto boji statočne niesla svoj údel a zaplatila najvyššiu cenu. Určite si nezaslúži, aby sa s jej menom narábalo tak, ako sa tomu-ktorému režimu hodí. Je za ním skutočný, hlboký príbeh oddaného človeka. Príbeh hodný úcty s odkazmi platnými aj pre súčasnosť.

Pamätná tabuľa Marušky Kudeříkovej na železničnej stanici Vrbovce

Úryvok z listu, ktorý Maruška Kudeříková napísala najbližším pred popravou.

Lúčim sa s Vami, pozdravujem, milujem. Neplačte, neplačem. Bez náreku, bez záchvevu strachu, bez bolesti odchádzam, už-už prichádzam k tomu, čo malo byť predsa len až na konci, nie uprostred. Na odchod od Vás, a predsa k úplnému zblíženiu, splynutiu. Tak málo Vám môžem dať zo svojej lásky, iba najvážnejšie uistenie o jej hĺbke a vrúcnosti. Vďaka. Dnes, 26. marca 1943, o pol siedmej večer, dva dni po dovŕšení 22. roku svojho života vydýchnem naposledy. A predsa do posledného okamihu – žiť a veriť! Mala som vždy odvahu žiť, nestrácam ju ani tvárou v tvár tomu, čo sa v ľudskej reči nazýva smrť. Chcela by som na seba vziať celý Váš zármutok, bolesť. Cítim silu niesť ju za Vás, túžbu odniesť ju so sebou…

Kniha listov M. Kudeříkovej Zlomky života

Od admin