Braňo Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Foto: Ondrej Mlynka

Medzinárodný deň žien som oslávil aj s dámami, vďaka ktorým je oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) Bratislava tým, čím je.

Ženy v pokročilom i v ranom strednom veku, ktoré sú hybnou silou našich aktivít a činnosti našich základných organizácií. Naše kolegyne, priateľky, súputníčky, ktoré na seba neraz preberajú veľkú ťarchu organizácie najrôznejších podujatí a berú ju vážne bez ohľadu na to, či ide o významné výročie, alebo „obyčajnú“ členskú schôdzu. Ale aj kamarátky, na ktorých rado spočinie naše mužské oko, ktoré nám vedia citlivo naznačiť aj nepríjemné, ktoré nás chápu a zjemňujú naše mužské ego.

SZPB je organizáciou, ktorej poslaním je udržiavanie a posilňovanie tých najsvetlejších tradícií nášho milovaného Slovenska. Bez akýchkoľvek pochybností k nim patrí aj MDŽ, ktorý symbolizuje dlhoveký boj žien za ich práva a rovnocenné postavenie v spoločnosti. Ono sa povie „boj“ a človek myslí na násilie, na vojnu a nepriateľstvo.

Lenže boj žien je plný pochopenia, porozumenia, ba i nehy. V tomto „boji“ namiesto zbraní dominuje neha a namiesto nepriateľstva úprimná láska. Ženy aj v tomto „boji“ v skutočnosti šíria mier a pokoj a ich „boj za ženské práva“ nestavia ľudí proti sebe, ale ich spája vedno v mene všetkého, čo nás robí lepšími. A najmä, čo robí lepšou spoločnosť, v ktorej žijeme.

Preto bolo aj stretnutie v sídle SZPB na Štúrovej v Bratislave, ktoré organizoval bratislavský oblastný výbor na čele s jeho predsedom Martinom Krnom, skutočnou a úprimnou oslavou a nie akousi propagandistickou povinnou jazdou.

Veľká vďaka patrí našej tajomníčke Katke Frišovej za tie desaťročia aktívnej práce, veď i v tomto prípade priložila ruku k dielu. A úžasným prekvapením boli pesničky nestarnúceho Paľa Drapáka, pri Jánovi Amosovi Džínsovom „unplugged“ mi behali zimomriavky po chrbte. Tvorca i milovník úžasnej hudby a jedinej ženy, veď so Žanetkou sa oženil trikrát! Môže dať muž žene krajšie najavo, ako si ju váži a miluje?

Na záver posielam srdečnú gratuláciu všetkým členkám SZPB k ich svetovému sviatku a poďakovanie za všetko, čo pre nás a s nami robia a prežívajú. Veľa zdravia, veľa šťastia, veľa trpezlivosti a čo najviac úsmevom na vašich tvárach, milé dámy!

Od admin