Róbert Fajta

V Likavke na Kramariskách sme si pripomenuli tragédiu, ktorá sa stala pred 79.rokmi dňa 25.januára 1945. V ten deň trestné oddiely Sonderkomanda 7a snažiac sa zahľadiť svoje zločiny vyprázdňovali ružomberskú väznicu spôsobom likvidácie  väzňov.

Desať členná eskorta vrahov hnala peši cez Likavku na časť lesa Kramariská čo je cca 4 km,11 povstaleckých vojakov, partizánov a ďalších štyroch neznámych antifašistov. Jeden sa cestou na popravu hodil pod pásové vozidlo a zahynul. Ostatných  popravili zastrelením v doline Kramariská a zakryli čečinou. Jeden z popravených Ján Paparinský je pochovaný na cintoríne v Likavke.

Podobná udalosť sa stala 2.2.1945 v Liskovej  v hone Miškova dolinka, tam Sonderkomando 7a postrieľalo 23 poitických väzňov z Ružomberka. Medzi nimi bola aj mladá Darina Kráľovenská z Likavky. Je taktiež pochovaná na cintoríne v Likavke.

Nech sú tieto udalosti varovaním  a mementom pre súčasnú aj budúce generácie.

„Hrdosť národa siaha tak ďaleko, ako ďaleko siaha jeho pamäť

Od admin