Dlhoročný predseda SZPB Pavol Sečkár (2010 – 2023) sa dnes dožil významného životného jubilea 85 rokov. Srdečne blahoželáme a prajeme hlavne veľa zdravia, šťastia, radosti a príjemných chvíľ v kruhu rodiny.

Na poslednom zjazde SZPB sa Pavol Sečkár zo zdravotných dôvodov viac neuchádzal o funkciu predsedu. SZPB by sa mal podľa P. Sečkára vedieť orientovať v politickom prostredí a mať cit pre medzinárodnú spoluprácu. „V izolácii náš Zväz dlhodobo neobstojí. Taká cesta pre nás nie je typická a nie je ani dôstojná, “ vyjadril sa v máji 2023 pre Bojovník. „Práca v Zväze bola pre mňa potešením a záväzkom súčasne, vykonával som ju s hrdosťou a úctou. Priniesla mi množstvo ťažkých aj vzácnych okamihov“.

V roku 2018 sa Pavol Sečkár vyjadril aj k odbojovej minulosti svojej rodiny: „Z maminej strany rodina Strieborných pochádzala z Mičinej a Sebedína pri Bystrici. Všetci štyria strýkovia išli do Povstania. Ujo Jano bol zranený dávkou z guľometu, no prežil. Z otcovej strany neviem o nikom. Mama sa vydala po vojne, keď som mal sedem. Až neskôr som sa dozvedel, že môj biologický otec zahynul počas nacistických represálií v Kremničke“.

Od admin