13.10.2022 členovia ZO SZPB gen. Viesta sa vybrali na návštevu miest, ktoré súvisia s oslobodzovaním Slovenska.

     Horský prechod Dukla je spojený s jedným naším členom. Otec nášho člena Janko Levický v období II. svetovej vojny prešiel na stranu  Červenej armády. Absolvoval výcvik v Jefremove a kráčal so spolubojovníkmi k bráne našej vlasti od Krosna k Dukle. Tam sa zúčastnil bojov pri vstupe na naše územie. Nerád rozprával o tom období. Boli to ťažké chvíle, každou sekundou hrozilo, že príde o život, ale ho hnala túžba vstúpiť ako osloboditeľ na územie svojej vlasti. Tam odkiaľ prichádzala sloboda sme boli aj my.

     Svoju púť sme začali na cintoríne pri pamätníku na horskom prechode Dukla v blízkosti štátnych hraníc s Poľskom. Tu sme pri pamätníku  položili venček a vzdali hold tisíckam padlým, ktorí sú pochovaní v hromadných hroboch. Tu sme si prezreli kde prebehla druhá najväčšia horská bitka 2. svetovej vojny.  Na hrdinské činy padlých nikdy nezabudneme, nakoľko svojou krvou vydobyli slobodu našej vlasti. Pri prechode mestom Svidník sme nemohli nezastať pri pamätníku – soche generála Svobodu, kde sme tiež položili malý venček a v pietnej spomienka postáli malú chvíľu. Svoju púť sme ukončili na vojnovom cintoríne   Červenej armády vo Svidníku. V hroboch je pochovaných vyše 9000 sovietskych vojakov, ktorí zahynuli v priebehu Karpatsko-duklianskej operácie a pri bojoch o severovýchodné Slovensko. Aj tu sme položili venček a minutou ticha sme si uctili ich pamiatku. Pri každej zastávke nás stručne informoval o udalostiach ktorých sa zastávka týkala predseda ZO SZPB gen. Viesta Ján Kochan.

     Poslednou zastávkou bola obec Tokajík na severovýchode Slovenska dňa 19.11.1944 fašisti zavraždili 32 nevinných mužov obce a obec neskôr vypálili. Pozreli sme si film s rozprávaním dvoch zachránivších sa mužov a vypočuli rozprávanie starostky obce Jany Medvecovej.

Od admin