Ján Varga, člen HDoK pri OblV Prešov

Poľné partizánske letisko nad Petrovcami — jedno z prvých na východnom Slovensku do zoznamu historických  pamiatok bolo zapísané pod číslom 4364/1 ako národná kultúrna pamiatka. Mám 91 rokov a som rodákom z Petroviec. Žil som tam aj v čase vojny a SNP. Spomínam si napr. na zoskok 18-člennej skupiny z oddielu Snežinskij, ktorý sa uskutočnil v noci z 20. na 21. august 1944.

Augustový večer klope na dvere, žaby koncertujú v mláke, ženy trepú konope, chlapi sedia na násypku, krútia cigarety, do papierikov z novín vkladajú po troške tabaku, debatujú. O polnoci bude atrakcia, zoskok parašutistov, uvidia ho starci, ženy, parobci i školáci. Tí, keď to počuli, do kríkov na Hurke sa poskrývali tu i tam, s napätím počúvali, kedy zabzučí aeroplán. Biele padáky k zemi padali a mládenci počítali: jeden, dva , tri, … jedenásť či až osemnásť ich narátali. Tiché pokriky, cudziu reč chalani z dediny počúvali. Na letisku pod Kamennou horou partizáni vítali nové posily.

Čo výsadku predchádzalo

Štyri dni pred tým počas noci zo 14. na 15. august nad dedinou Matiaška zoskočila 17-členná prieskumná skupina z oddielu Martynov. Jej príslušníci prostredníctvom rádiostanice nadviazali kontakt s brigádou Čapajev a dali avízo Hlavnému štábu partizánskeho hnutia v Kyjeve o jej polohe. Z Kyjeva obratom prišla odpoveď s príkazom pripraviť vhodnú plochu na  pristávanie lietadiel.

Plochu na pristávanie malých dopravných lietadiel občania z Petroviec pripravili úpravou lúky na Validle v  krátkom čase, takže 29. augusta mohlo na nej pristáť prvé sovietske vojenské lietadlo. Pilotoval ho letec kapitán V. M. Michailovič; navigátorom bol  strelec npr. Baranov. Oddiel Snežinskij sa neskôr pripojil ku skupine Stalin, ktorá sa presunula do operačného priestoru Gelnica.

Nemci lietadlá zničili

Vojenské lietadlo, ktoré pristálo na letisku nad Petrovcami na druhý deň  sa vrátilo späť do Kyjeva. Na  jeho palube okrem pilota letel aj Ivan Kononovič Baľuta. Na ústredný štáb partizánskeho hnutia doniesol dôležité informácie o partizánskych akciách na východnom Slovenku, ako aj záznam o rozmiestnení  dvoch východoslovenských divízií.  Na základňu pod Lysou nad Petrovcami sa vrátil v noci z 31. augusta na 1.september. Doniesol si so sebou doklad o oficiálnom menovaní  za veliteľa skupiny Čapajev.

Na Slovensko priletel s ním aj major Kokin, ktorý mal byť vojenským  poradcom a ktorý sa čoskoro stal novým  veliteľom skupiny. Na poľnom letisku nad Petrovcami v ďalších dňoch pristáli aj tri malé vojenské lietadla, tzv. kukuruzniky. Nemci ich počas útoku na pozície partizánskeho zväzku Čapajev 7. septembra zničili a spálili.

Medzititulky Bojovník

Od