Kladenie venca k pomníku pri Kameníne, kde sa vo februári 1945 odohrala najväčšia tanková bitka na Slovensku.

Martin Krno

Foto Ladislav Skrak

Pre epidémiu Covidu sa po dvojročnej prestávke v Bratislave uskutočnilo krajské kolo vedomostnej súťaže Míľniky druhej svetovej vojny. Trinásť trojčlenných družstiev, zložených najmä z chlapcov – deviatakov základných škôl a žiakov osemročných gymnázií adekvátneho veku zabojovalo o to, kto má hlbšie poznatky z domácej i svetovej histórie v rokoch 1939 až 1945.

Výrazne bodoval kolektív študentov z Gymnázia Antona Bernoláka v Senci Martin Drdák, Ján Nemček a Filip Világi, ktorých pripravoval mladý učiteľ dejepisu Slavomír Maľa. Druhé miesto si vybojovali žiaci Základnej školy Riazanská v Bratislave a tretie zo ZŠ a MŠ v Slovenskom Grobe.

Krajské kolo súťaže Míľniky 2. svetovej vojny sa konalo v zasadačke ÚR SZPB.

Poznávací zájazd ako bonus

Okrem diplomov im tajomníčka OblV SZPB Katarína Frišová odovzdala aj knižné odmeny a ako bonus aj pre ostatných účasť na poznávacom zájazde po stopách začiatku bratislavsko-brnianskej operácie, ktorá sa strhla na dolnom Hrone 25. marca 1945 a zavŕšila sa oslobodením územia strednej Moravy 5. mája. Voľné miesta vo veľkokapacitnom autobuse doplnili členovia základných organizácií SZPB, ktorí si pochvaľovali, že s mladými je to hneď veselšie.

Prvou zástavkou sa stal Dom bojovej slávy v Kalnej nad Hronom, v ktorom si účastníci zájazdu vypočuli odbornú prednášku o strategickej situácii na prelome rokov 1944 a 1945 predtým, ako Červená armáda aj s príslušníkmi Rumunskej kráľovskej armády spustila ofenzívu proti nemeckým okupačný vojskám. Na Pohroní sa viedli tvrdé boje už od Vianoc 1944.

Expozícia oslobodzovacích bojov v regióne Tekov sídli v domčeku, ktorého stenu síce prevŕtali guľometné strely, no prežil prechod frontu. Po novembri 1989 bola spustošené a artefakty rozkradnuté, no neskôr sa ho aj vďaka nadšencom histórie zo SZPB podarilo obnoviť. Opäť poskytuje návštevníkom celkový prehľad o krvavých bojoch pred vyše 78 rokmi a slúži ako pamätník pre padlých i žijúcich hrdinov.

Pri fungujúcom tanku T 34 v Bažantici pri Starom Tekove.

Výnimočná zbierka zbraní

Bolo vidno, že žiaci sprevádzaní svojimi učiteľmi sa skutočne zaujímavú o novodobú históriu. Ticho počúvali lektora z Tekovského múzea v Leviciach, padali aj otázky, so záujmom si prezreli dobovú vojenskú techniku, protilietadlový kanón či sovietsky tank T-34 netušiac, že ich v ten deň uvidia ešte tri.

Druhý stál v súkromnom múzeu v Pohronskom Ruskove, ktoré predstavuje výnimočnú zbierku zbraní, údajne najväčšiu na Slovensku, stovky uniforiem, prílb, dokumentov a iných predmetov viažucich sa na druhú i prvú svetovú vojnu. Hádam najviac návštevníkovi utkvie v pamätí zabudnutá nemecká helma vrastená do kmeňa stromu, vrtuľa zavŕtaná pri páde zostreleného lietadla hlboko do pôdy, ktorú objavili až po 70 rokoch, či dramatické bojové scény s figúrami.

Chodia sem kustódi zo štátnych múzeí a iných inštitúcií, filmári, zberatelia zbraní zo zahraničia. Pritom najväčším zážitkom je počúvať zanietené vysvetlenia majiteľa múzea Ladislava Žákoviča, najmä príbehy o tom, kde a za akých podivných okolností sa dostal k tomu či onomu exponátu. Takže nielen chlapci, ale aj dievčatá a ženy sa tvárili nadšene. A chutil aj obed, ktorý navarila pani Žákovičová.

O výklad v Dome bojovej slávy sa zaujímali mladí aj tí skôr narodení.

Slovenský Kurský oblúk

Tretí tank, na ktorom sa mohli žiaci odfotografovať, je súčasťou pamätníka pri Kameníne. Zimná operačná situácia sa tu vyvinula tak, že sa na ľavom brehu Hrona sa rozmiestnili nemecké a maďarské vojská, na protiľahlom sovietske. Tie oslobodili obec 27. marca 1945. „Ulice boli plné mŕtvych vojakov hrdinskej Červenej armády a ich telá sme pochovali v spoločnom hrobe Neznámeho vojaka,“ píše sa v kronike.

Odohrala sa tu najväčšia tanková bitka na našom území, preto ju niekedy označujú za slovenský Kurský oblúk. Len Nemci tu nasadili okolo 400 tankov. Počas bojov zahynulo 130 miestnych obyvateľov a približne 5 000 vojakov na oboch stranách. Bolo zničených 80 percent domov vrátane veže kostola.

Modernistický pamätník na úbočí nad mostom cez Hron pochádza až z roku 1985. Skladá sa z betónovej konštrukcie s reliéfmi a spomínaného tanku T-34, ide ale o neskorší model, než aký tu bojoval v roku 1945.

Pred tretím tankom T-34 na pomníku pri Kameníne.

Socha osloboditeľa Bratislavy pri Hrone

Cestou späť zažili mladí súťažiaci ešte jednu, tajne plánovanú prestávku. V Starom Tekove. Presnejšie v areáli Bažantnica. Meno jedného z najznámejších sovietskych maršalov – Rodiona Malinovského, rodáka z Odesy, sa v ten deň vo výkladoch histórie často opakovalo. Veď práve on velil 2. ukrajinskému frontu a teda aj bratislavsko-brnianskej operácii.

V našom hlavnom meste začiatkom 90. rokov minulého storočia premenovali ulici nazvanú po ňom na Šancovú. Pre istotu strhli aj veľkú pamätnú tabuľu. A tak, ak si chce ktosi uctiť jeho pamiatku, musí prísť sem, kde Malinovskému na súkromnom pozemku pred necelými dvoma rokmi odhalili sochu v životnej veľkosti. Jej autorom je akademický sochár Slavomír Gibej.

Pri vchode do areálu nás už vítal majiteľ Bažantnice Jozef Hostinský. Spolu s ním dúfame, že sa mu podarí prekonať problémy so štátnou správou a bude môcť obnoviť rekonštrukcie historických bojov na Hrone. Od roku 2006 sa tu odohralo ich 13 ročníkov. Išlo o najmasovejšie podujatie svojho druhu na Slovensku.

Socha maršala Rodiona Malinovského v Starom Tekove.

Na ukážkach bojov sa pred 10-tisícovým publikom podieľala takmer tisícka dobovo vystrojených členov klubov vojenskej histórie, profesionálnych vojakov, policajtov a hasičov zo Slovenska aj z okolitých krajín. Nechýbali ani lietadlá a vrtuľníky. Radi by sme na túto prezentáciu vzali budúcich účastníkov súťaže Míľniky 2. svetovej vojny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *