RS Predseda MS Marián Gešper reční pri odhalení busty V. Clementisa.

Foto: Jozef Paulenka

V Aleji národných dejateľov V Rimavskej Sobote pribudla 26. mája nová socha. Po tom, ako tu vlani slávnostne odhalili bustu spisovateľa a účastníka protifašistického odboja Vladimíra Mináča, sa medzi najvýznamnejšími rodákmi z tohto regiónu ocitol aj Vladimír Clementis.

Zaslúžila sa o to najmä Matica slovenská, jej miestny odbor a mesto Rimavská Sobota.  V rámci podujatia uviedli do života knihu Clementis & Mináč: Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti?

RS Divadelná perfomancia pri odhaľovaní busty Vladimíra Clementisa v Rimavskej Sobote.

Účelovo umlčiavané životné dielo

Editori čerstvej publikácie predseda MS Marián Gešper a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Lukáš Perný poďakovali všetkým spoluautorom, vrátane mnohým výrazným osobnostiam slovenskej vedy a literatúry. Jadro knihy vychádza z viacerých odborných a spoločenských aktivít venovaných vlaňajšiemu 100. výročiu narodenia V. Mináča a 120. výročia narodenia V. Clementisa, na ktorých sa aktívne podieľali aj SZPB a Klub Nového slova.

RS Lukáš Perný (vpravo) a Marián Gešper pri prezentácii novej publikácie o V. Mináčovi a V. Clementisovi.

 „Intelektuálne dielo Vladimíra Clementisa bolo síce čiastočne rehabilitované v roku 1963 a 1968, ale v 90. rokoch minulého storočia opätovne účelovo zaznávané a umlčiavané,“ pripomenul vo svojom vystúpení Marián Gešper. „O Clementisovi sa, žiaľ, už dnes nehovorí. Doba totiž pokročila v metódach likvidácie ideí a pamiatky na nepohodlné osobnosti. Prestane sa o nich hovoriť, prestanú si ich pripomínať s cieľom, aby úplne vymizli z dejín. Clementisova osobnosť si to jednoznačne nezaslúži. Obetoval tomuto národu to najvzácnejšie – vlastný život.“

Protest maďarských aktivistov

V úvode slávnostného zhromaždenia sa prítomným prihovorili aj operný spevák Ivan Ožvát, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko a poslanec NR SR Robert Fico. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda OblV SZPB Štefan Baláž a ďalší členovia Zväzu. Diváci si pozreli experimentálnu divadelnú inscenáciu o živote a osude Vladimíra Clementisa.

RS Experimentálna divadelná inscenácia o živote a osude Vladimíra Clementisa.

Následné odhalenie busty sa uskutočnilo s dramatickou divadelnou perfomanciou a pietnym aktom kladenia vencov. Protestovala proti tomu skupina aktivistov z maďarských nacionálnych organizácií, ktorí si dodnes neuvedomili, že Trianonská mierová zmluva 1920, potvrdená Parížskou mierovou zmluvou v roku 1947, predstavuje odpočet za prehry maďarských politikov nielen v oboch svetových vojnách, ale i za nedemokratickú politiku posledných sto rokov existencie Uhorska.

RS Na čele sprievodu s vencom kráčajú predseda MS Marián Gešper a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Lukáš Perný

Práve proti takémuto spiatočníctvu bojoval Clementis, ktorý ako jeden zo zakladateľov našej modernej diplomacie úspešne zasiahol do medzinárodných vzťahov v prospech Slovákov a Slovenska po 2. svetovej vojne.

RS Na slávnostnom zhromaždení sa záčastnil aj poslanec NR SR a predseda Smeru Robert Fico

Od admin