Jozef Petráš, predseda OblV SZPB Martin

Medzi členmi, ale najmä funkcionármi SZPB často zaznieva polemika, či je SZPB a jeho činnosť striktne apolitická alebo nie. Kvôli činnosti a prístupu k vypracovaniu, schvaľovaniu a vykonávaniu rozhodujúcich dokumentov SZPB v tom treba mať jasno. Niektorí hovoria, máme byť vo svojej činnosti nepolitickí a nemáme komentovať politické podujatia, prejavy, stanoviská politikov a pod.

Najskôr si vysvetlime, čo pod pojmom nepolitický/apolitický rozumieme. Vo všeobecnosti ide o prejav ľahostajnosť k politike, nezáujem o o ňu a vyhýbanie sa jej vo svojich prejavoch, stránenie sa politického diania.

Máme sa verejne vyjadrovať

Z praktického hľadiska ide najmä o otázku, či sa SZPB môže vyjadrovať k otázkam základov, na ktorých stojí právny štát (občianske slobody, suverenita štátu, teda k samej demokratickej podstate nášho štátu. Zastávam názor, že áno.

Tieto všeobecné hodnoty sú fundamentami, z ktorých vyviera naša činnosť a nesmú byť ľahostajné žiadnemu nášmu členovi. Sú základom slobodného priestoru, v ktorom dobrovoľne vykonávame svoju činnosť v súlade s právnym poriadkom SR. Výnimku tvoria činnosti, ktoré by preukázateľne sledovali  dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky. Absencia takéhoto priestoru marí v dôsledkoch našu činnosť v jej základoch.

Podstata našej existencie

Predstavme si situáciu, že sa budeme  nečinne pozerať na porušovanie demokratických slobôd, ľudských práv, suverenity štátu, zneužívanie štátnej moci, na akty neúcty k odbojárom, osloboditeľom, ktoré sú prospešné pre určité skupinové alebo individuálne záujmy. Musíme zbystriť pozornosť  voči takýmto tendenciám aj napriek tomu, že časti našej spoločnosti takýto trend vyhovuje, alebo sú k podobnému vývoju nevšímaví. Často ide o krehkú medzu demokracie a slobody s autokraciou.

Slobodný občan, slobodné občianske združenia, medzi ktoré SZPB nepochybne patrí vrátane ich členov majú nielen právo, ale aj povinnosť sa k týmto horúcim politickým témam vyjadrovať, klásť otázky kompetentným, požadovať záruky, vyžadovať nápravu a podieľať sa na verejnej občianskej  kontrole orgánov verejnej moci, predovšetkým podnetmi, námetmi, ale aj kritikou ich činnosti, obracať sa na štátne orgány petíciami. Slobodný, demokratický a právny štát  musí permanentne vytvárať priestor  pre takéto fungovanie združovania občanov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *