Jozef Ťažký, ZO SZPB Stred, Banská Bystrica

Bojovník č. 2/2022 na 8. strane publikoval článok predsedu Oblastného výboru SZPB Martin Jozefa Petráša s titulom Sme apolitická organizácia?

K obsahu príspevku nemám pripomienky, ani ho nijako nespochybňujem. Skôr mi ide o slovo „apolitickosť“, ktoré sa objavuje v diskusiách či vystúpeniach našich členov a často pod týmto pojmom myslíme každý čosi iné.

Strany sa usilujú o získanie moci

Podľa náučných slovníkov je POLITIKA verejná činnosť zameraná na získanie, uchopenie, udržanie a výkon moci. Túto činnosť následne vykonávajú mocenské orgány štátu. Moc zákonodarnú parlament, výkonnú vláda, súdnu – súdy… SZPB takúto moc nemá, ani nevykonáva. Ako občianske združenie sa o jej získanie ani neuchádza a zo zákona o združovaní č. 83/1990 Zb., podľa ktorého zväz funguje, sa ani uchádzať nemôže.

Politickú činnosť môžu vykonávať politické strany a hnutia, ktoré sa riadia inými legislatívnymi normami. Takže apolitickosť, ako o nej píše Jozef Petráš, v našom prípade nie je iba o ľahostajnosti k veciam verejným, ale aj o dodržiavaní pravidiel daných zákonmi.

Na otázku tak teda ako, odpovedám za seba: Aktívnym zapájaním sa do politiky v politických stranách a hnutiach. To dokonca SZPB svojim členom doslova odporúča. V ktorejkoľvek zaregistrovanej strane môže pracovať každý, kto sa chce politicky angažovať. Jedinou podmienkou je, aby program príslušnej strany bol v súlade so stanovami SZPB a zároveň v súlade so zákonom 487/2013 Zb. o poslaní a postavení SZPB.

Do volieb s rozumom, bez emócií

V poslednom období narastá tlak z časti členskej základne organizovať protesty a vystúpenia, ktoré majú čisto politický charakter. Či už ide o zapájanie sa do súboja o získanie moci alebo o zmenu mocenských pomerov. Na dokreslenie považujem za potrebné napísať, že podpora politického programu strany nevyžaduje členstvo v nej.

Dovolím si ešte upriamiť pozornosť k  zmluvám či memorandám o spolupráci s inými záujmovými organizáciami i politickými stranami. SZPB ich uzatvára v súlade s paragrafom 16 zákona o združovaní, ktorý to umožňuje. Všetky dohody schválili príslušné orgány zväzu.

Neverte politikom, ktorí hovoria o apolitickej politike. Ak to myslia čo i len trochu vážne, tak tárajú. Ak chcú dosiahnuť svoj cieľ – vládnuť a vykonávať moc – chcú robiť politiku. Je to dosť podstatný rozdiel medzi politizovaním  a politikárčením. Napokon, keď prídu voľby, riaďme sa rozumom, emócie si nechajme na športové podujatia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *