Ján Rohár

V Senci sa aj tento rok, napriek nepriaznivej pandemickej situácií konal tradičný beh pri príležitosti oslobodenia mesta Senec. Organizátori ho z dôvodu uzavretia škôl presunuli na september.

Predseda ZO SZPB Senec Zdenko Marton počas príhovoru

Na súťaži sa zúčastnili štyri družstvá základnej školy Jozefa Gregora Tajovského, dve dievčenské a dve chlapčenské. Išlo o ôsmakov a deviatakov. Prítomným žiakom sa pred samotným behom prihovoril predseda ZO SZPB Senec Zdenko Marton, ktorý zdôraznil význam pripomínania si výročia oslobodenia mesta aj takýmito športovými aktivitami a súťažami.

Jeden z víťazov

Po úspešnom absolvovaní behu každý účastník dostal od výboru ZO chutnú odmenu a prví traja výhercovia z každého družstva aj diplom a medailu. Veríme, že budúci rok sa opäť ako v minulosti budú môcť zapojiť aj ďalšie senecké školy.

Od admin