Ján Rohár

foto: Vladimír Dobrovič

Pre členov a sympatizantov SZPB v Bratislave je 2. jún spojený so spomienkou na bulharských partizánov, ktorí bojovali a zahynuli v SNP.  Na ich počesť každoročne bulharské veľvyslanectvo v Bratislave spolu s bulharskou komunitou na Slovensku organizuje pietny akt pri pamätníku v parku na Vajanskom nábreží. 

Dátum pre túto slávnosť nie je vybraný náhodou. Po celom Bulharsku si 2. jún pripomínajú ako Pamätný deň národných hrdinov. Sviatok sa odkazuje za najuznávanejšieho revolucionára tejto balkánskej krajiny – Christa Boteva, ktorý hrdinsky zahynul v boji proti tureckým Osmanov 1. júna 1876.

Na spomienkovom podujatí na dunajskom nábreží sa tradične zúčastnili žiaci a študenti Strednej všeobecno-vzdelávacej školy Ch.Boteva v Bratislave, ktorí vystúpili s krátkym literálno-hudobným programom.

Veľvyslanec Vassil Petkov vo svojom príhovore zdôraznil, že Bulharsko si bude vždy pamätať na mená svojich hrdinov, ktorí sa podieľali na boji proti nemeckým nacistom počas SNP a našli večný odpočinok v útrobách slovenskej krajiny. Vyjadril nádej, že čoskoro na Ukrajine zavládne mier, ktorý ukončí bolesť, utrpenie a zoznamy ľudských obetí. Lekcie z histórie o tom, že vojna nie je nikdy riešením, nesmú byť podľa neho zabudnuté a musia sa pripomínať.

Na podujatí sa tradične zúčastnilo viacero členov SZPB.  K pomníku bulharských partizánov položila veniec delegácia Zväzu na čele s jeho predsedom ViliamomLongauerom, tajomníkom ÚR Zdenkom Martonom a tajomníčkou OblV SZPB Katarínou Frišovou.

Od admin