Na fotke zľava: S.Hrivnák, V.Hanti, Cs. Z. Horváth, Gy. Szenderik

Samuel Hrivnák, člen predsedníctva OblV SZPB Levice

Na pozvanie predsedu MEASZ-u a FIR-u pána Vilmosa Hantiho sa delegácia ZO SZPB zo Želiezoviec (okr. Levice) zúčastnila 13.2.2023. pietnej spomienky k 78.výročiu oslobodenia Budapešti.

Spomienková akcia sa konala pri Pamätníku mučeníkov na nábreží Dunaja v Xlll. mestskom obvode. Po úvodnej reči pána Hantiho spomienku viedol tajomník MEASZ-u Zoltán Radócz, ktorý okrem domácich účastníkov privítal aj zástupcov ambasád Venezueli a Kuby ako aj našu delegáciu zo Slovenska.

    Slávnostnú reč predniesol primátor tohto mestského obvodu Ing.Csaba Zugló Horváth a po ňom sa k účastníkom podujatia prihovoril predseda ZO SZPB zo Želiezoviec Ing.Slavomír Hrivnák. Účastníkov podujatia najviac zaujalo vystúpenie pána Gyulu Szenderika, ktorý zažil oslobodenie mesta ako deväťročný chlapec a aj teraz ako 87 ročný veľmi živo a pútavo rozprával o pouličných bojoch v meste.

    Pietnu spomienku sme ukončili kladením vencov vďaky

Od