Dňa 21. decembra 2023 sa po skončení spomienky na 80. výročie prijatia Vianočnej dohody, v zasadačke ÚR SZPB konala slávnostná promócia knižnej publikácie Memoriabilita a spomienky zosnulých výtvarných, umeleckých a odbojárskych osobností a osobností pokročilého veku – tvorcovia protifašistického odkazu, ktorá vyšla z príležitosti blížiaceho sa 80. výročia vypuknutia SNP. Prítomní si súčasne pripomenuli okrúhle 70. výročie úmrtia účastníka SNP a slovenského dramatika, matičiara, spisovateľa Júliusa Barča-Ivana.

Knižná publikácia Memoriabilita je spojením prezentácie umeleckých diel s tematikou SNP, ako aj textov k podujatiam SZPB a Matice slovenskej k problematike SNP. Kniha vyšla s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Knihu zostavili PhDr. Ladislav Skrak a PhDr. Martin Krno.

Svojimi textami, prípadne rozhovormi prispeli: Doc., PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., prof., PhDr. Jozef Leikert, PhD., JUDr. Marián Gešper, PhD., Mgr. Miroslav Procházka ml., Vladimír Mináč ml., Juraj Sarvaš, Eva Mária Chalupová, Ing. Pavol Sečkár, PhD., doc., PhDr. Viliam Longauer, CSc., doc., PhDr. Pavol Parenička, CSc., Ing. arch. Vladimír Husák, Mgr. Branislav Ondruš, Ing., Mgr. Lýdia Kokavcová, PhD., Ing. Vladimír Mikunda, Mgr. Ján Rohár, Mgr. Branislav Balogh, Mgr., Bc. Adam Šumichrast, Peter Michalica, Petr Švanda, CSc.

Knihu slávnostne uviedol predseda Výboru NR SR pre kultúru a média, poslanec Roman Michelko.

Súčasne si SZPB a Matica slovenská pripomenuli vedeckým príspevkom život a tvorbu dramatika a účastníka SNP Júliusa Barča-Ivana (štúdiu uviedol Lukáš Perný zo Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej).

Knihu vydal Klub výtvarných umelcov a teoretikov v rámci projektu programu 2. Kultúra znevýhodnených skupín, podprogram 2. 2 Vydavateľská a publikačná činnosť.

Jej PDF verziu si môžete pozrieť a stiahnuť aj na webe Bojovnik.info tu: https://bojovnik.info/…/01/MEMORIABILITA_-_SPOMIENKY_1.pdf

Galéria:

Od admin