Text a foto: Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a Martin Krno

Pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie, ktoré si pripomenieme už o necelé dva mesiace, slávnostne otvorili 13. marca na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli výstavu unikátnych umeleckých diel.

Okrem diel známych slovenských umelcov, ako sú Ľudovít Fulla, Albín Brunovský, Mária Medvecká, Vincent Hložník, Ján Kulich či Július Nemčík, predstavili aj práce generačne mladších výtvarníkov, napr. Martiny Kvašňovskej, Maríny Ercegovej a Stanislava Harangozóa.

Všetky diela zhmotňujú historické puto medzi Slovenskom a Európou, symbolizujú spoločné hodnoty protifašistického boja, mieru a demokracie. Rozprávajú tiež príbeh o osudoch slovenského národa a jeho túžbe po slobode.

Olejomaľba Partizánka Jana od Eleny Lazinovskej pripomína dôležitý odkaz Slovenského národného povstania, keď sa naši predkovia postavili proti útlaku a okupácii nacistickým Nemeckom. V roku 1976 bola v Lyone ocenená Grand Prix Na výstave sa tiež nachádzajú obrazy a plastiky najvýznamnejších osobností našej histórie – Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika, Jozefa Gabčíka, Ladislava Novomeského či Alexandra Dubčka. Krásy zimnej prírody možno obdivovať na olejomaľbe Marty Chabadovej.

Expozícia umeleckých diel sa do Bruselu presunula z Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Mohla sa uskutočniť najmä vďaka iniciatíve europoslankyne Kataríny Roth Neveďalovej a kunsthistorika, aktivistu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Matice slovenskej Ladislava Skraka, ako aj vďaka podpore ministra financií SR Ladislava Kamenického, ktorý sa na výstave prezentoval svojimi dvoma obrazmi.

Galéria:

Od admin