Martin Krno

Foto Ján Kšiňan

Po úspešnom uvedení výstavy DEJINY, HODNOTY A KRÁSA SLOVENSKA v budove Európskeho parlamentu v Štrasburgu pod záštitou europoslankyne Kataríny Roth Neveďalovej (Smer SSD) a v sídle Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli pri príležitosti 20. výročia vstupu našej krajiny do tohto spoločenstva európskych štátov sa uskutočnilo jej slávnostné otvorenie aj v Bratislave na pôde Matice slovenskej.

Vernisáži predchádzalo podujatiu venované storočnici narodenia vynikajúceho herca Jozefa Kronera. Jeho osobnosť, život a dielo pripomenul profesor kulturológie Jozef Leikert, ktorý na základe osobných rozhovorov a stretnutí s týmto národným umelcom napísal zaujímavú knihu Osud tak chcel.

Príhovor europoslankyne Neveďalovej

Po otvorení výstavy vedeckým pracovníkom MS Lukášom Perným sa k prítomným prihovorila Katarína Roth Neveďalová, ktorá osobne stála pri zrode myšlienky reprezentovať kolekciu diel spojených zo základnými hodnotami slobody, tolerancie a mieru na Starom kontinente i v celom svete zo zbierok Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a MS.

Vyzdvihla svoj dojem z prezentovaných exponátov zhrnutý do výrazov: krása, farebnosť a mier. Herec a výborný recitátor Jozef Šimonovič v tejto súvislosti predniesol báseň Márie Rázusovej Martákovej Všetkým, čo vojnu chcú. Potom sa ujali slova predseda SZPB Viliam Longauer, tajomníčka Živeny Radka Semancová a hlavný realizátor výstavy v zahraničí aj doma, predstaviteľ Klubu výtvarných umelcov a teoretikov PhDr. Ladislav Skrak.

Výtvarní umelci nemohli chýbať

Na podujatí sme okrem aktivistov SZPB a MS stretli aj poslankyňu Národnej rady SR Zuzanu Plevíkovú (Smer SSD), členov vedenia Matice Maroša Smolca, Mareka Nemca a Petra Schvantnera, či prof. Jozefa Leikerta.

Samozrejme, nechýbali ani výtvarníci, ktorých diela tu vystavujú – Stanislav Harangozó, Martina Kvašňovská, Brigita Lehoťanová, Mária Štrompach, Jana Koštialová, Marta Chabadová, Mária Molčanová a mnohí ďalší.

V expozícii nájdete aj obrazy a plastiky od významných umelcov, ktorí už nie sú medzi nami, ako bol Ľudovít Fulla, Ján Kulich, Marián Polonský, Orest Dubay, Milan Medúz, Eva Trizuljaková, bratia Vincent a Ferdinand Hložníkovci, Július Nemčík, Milan Gašpar či Albín Brunovský. Súčasťou výstavy sú aj busty národných osobností: Milana R. Štefánika, Ľudovíta Štúra, Laca Novomeského, Alexandra Dubčeka a Jozefa Gabčíka.

Galéria:

Od admin