Viliam Longauer, predseda SZPB

V apríli by sa generálporučík Ján Husák dožil sto rokov. My, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si s hlbokou úctou často spomíname na neho ako na osobnosť, človeka, ktorý v SNP so zbraňou v ruke bránil povstalecké územie od Popradu, Telgártu, Červenej Skaly až po srdce Povstania.


Narodil sa v rodine chudobného roľníka v Sasinkove (okres Trnava) 12. apríla 1923. Prešiel rozličnými povolaniami – od robotníka až po vysokého štátneho zamestnanca. V októbri 1943 nastúpil na základnú prezenčnú službu v Poprade. Ako slobodník v 1. čs. armáde na Slovensku so svojou jednotkou bránil postupu fašistických vojsk smerom na Banskú Bystricu. Neskôr sa stal partizánom v oddiely Národný pomstiteľ, v okolí obcí Skýcov a Zlatno bojoval až do konca marca 1945. V roku 1988 inicioval založenie tradičného športovo-náučného podujatia Pochod partizánskym chodníkom Zlatno – Skýcov, kam sa neskôr aj presťahoval. Po oslobodení sa stal profesionálnym vojakom. Pôsobil na rozličných postoch vo viacerých mestách ČSSR, v rokoch 1968 až 1976 na ministerstve národnej obrany v Prahe, kde ešte predtým absolvoval Vojenskú akadémiu. Od roku 1976 pracoval s hodnosťou generálmajor vo funkcii zástupcu náčelníka technického výboru členských štátov Varšavskej zmluvy v Moskve. Vo februári 1986 odišiel do dôchodku.

Po celý život bol aktívny v SZPB Ján Husák bol zakladajúcim členom ČSZPB, v rokoch 1989 až 1992 tajomníkom OblV SZPB v Nitre, potom dve funkčné obdobia predsedom Zväzu, od roku 2002 jeho emeritným čestným predsedom. Pri príležitosti 50. výročia SNP mu prezident Rudolf Schuster udelil Rad Ľ. Štúra III. triedy a povýšil ho do hodnosti generálporučík v zálohe.

Zomrel 22. decembra 2016 vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Za prejavené hrdinstvo v boji s nepriateľom bol vyznamenaný viacerými medailami: Za zásluhy II. stupňa, Za zásluhy o obranu vlasti, Radom SNP a ďalšími vojenskými aj občianskymi oceneniami. Za prácu v SZPB získal najvyššie vyznamenania M. R. Štefánika I. stupňa, Za obetavú prácu SZPB I. stupňa a Za vernosť. Generál Ján Husák sa k členom SZPB a vôbec k ľuďom vo svojom blízkom i vzdialenom okolí správal veľmi prívetivo, ale rozhodne bránil česť nášho Zväzu. Mali sme ho radi a nesmierne sme si ho vážili.

Od admin