Ján Rohár, foto autor

Týždeň pred rozhodujúcim druhým kolom prezidentských volieb, symbolicky na Bielu sobotu, sa na Veľkej Javorine konal spoločný výstup na podporu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho.

Na podujatí sa zúčastnili viacerí členovia SZPB, vrátane jeho predsedu Viliama Longauera. Zväz sa otvorene hlási k podpore Petra Pellegriniho v nastávajúcich voľbách, lebo ho považuje za jednoznačne hodnotovo antifašistického, ľavicového a mierového kandidáta. Sympatie získal aj od Českého zväzu bojovníkov za slobodu. Jeho predseda Jaroslav Vodička odovzdal pri tejto príležitosti Pellegrinimu najvyššie zväzové ocenenie.

Zhromaždenie pri Holubyho chate

Celá akcia sa začala slávnostným zhromaždením stoviek účastníkov pri pamätnej tabuli na Holubyho chate. Po kladení vencov nasledovali príhovory. Miesto stretnutia na Veľkej Javorine nebolo vybraté náhodou. Ide o tradičné miesto manifestácie za bratstvo a česko-slovenskú vzájomnosť.

V roku 1848 sa tam konal nástup Hurbanových dobrovoľníkov v Slovenskom povstaní. V čase druhej svetovej vojny bola Holubyho chata strediskom organizovania protifašistického hnutia. Českí vlastenci tadiaľ ilegálne prechádzali cez hranicu, aby sa mohli zapojiť do radov Svobodovej armády. Počas SNP v okolí Javoriny prebiehali hrdinské partizánske boje.

Za nadštandardné česko-slovenské vzťahy

Jaroslav Vodička pri odovzdaní ocenenia ČSBS Petrovi Pellegrinimu poznamenal, že jeho držiteľmi sú aj bývalí prezidenti Českej republiky Miloš Zeman a Václav Klaus. Práve za udržiavanie dobrých vzťahov medzi našimi bratskými národmi a za zachovanie spoločnej antifašistickej tradície získal toto vyznamenanie aj Pellegrini. 

Potrebu spájania a nerozdeľovania medzi Slovákmi a Čechmi vo svojom príhovore zdôraznil aj nádejný kandidát na slovenského prezidenta. Zároveň deklaroval, že ani rozdielne názory na niektoré otázky nikdy nezatienia náš blízky vzťah. „Dnes týmto pochodom ukážeme,“ zdôraznil, „že nie burcovanie nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti, ale naopak spájanie ľudí je jediný recept, aby Slovensko dokázalo prežiť súčasné náročné obdobie a aby vykročilo vpred.“

Na čele turistického pochodu

Následne sa Peter Pellegrini v sprievode stoviek podporovateľov vydal na čelo dva a pol hodinového turistického pochodu k pamätníku Česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti na najvyššom vrchole Bielych Karpát (970 m n. m.). Trasa kopírovala miesta prechádzok hurbanovcov a štúrovcov.

Celou trasou Pellegriniho sprevádzal starosta obce Lubina Martin Beňatinský, ktorý svojim výkladom a vedomosťami dokázal maximálnu znalosť svojho regiónu. Sprievod sa pristavil na mieste vyše 200-ročného buku, pri ktorom sa v roku 1848 stretávali štúrovci. Aj na odkaz týchto národných buditeľov by chcel Peter Pellegrini v úrade prezidenta nadviazať.

Každý svojím tempom nakoniec dorazil do cieľa pochodu. Ani veterné počasie neodradilo účastníkov, aby na kopci vydržali a počkali na príchod tých pomalších. Na pochode sa totiž zúčastnili všetky ročníky, vrátane 70-tnikov. Čakanie si Pellegrini skrátil fotografovaním so sympatizantmi. Záujemcov o spoločnú fotku s možno budúcim prezidentom bolo naozaj dosť…

Nasledovalo slávnostné položenie venca k pamätníku a prejav starostu Lubine a napokon Petra Pellegriniho. Ten sa poďakoval Martinovi Beňatinskému za všetku jeho činnosť a vyhlásil, že ani prezidentská kampaň nesmie narušiť bratské česko-slovenské vzťahy. A práve to bol odkaz tohto stretnutia.

Od admin