Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa dištancuje  od konania  Igora Čombora, primátora Ružomberka podpredsedu ÚR, ktorý ako predseda mestom vytvorenej komisie prispel k udeleniu ceny Andreja Hlinku historikovi Františkovi Vnukovi. Postoj SZPB k práci tohto historika je dlhodobo známy a nemenný. Podstatnou časťou celoživotného diela Františka Vnuka bola glorifikácia vojnovej Slovenskej republiky a jej režimu a falzifikácia  Slovenského národného povstania, jednej z najvýznamnejších štátotvorných udalostí. Ústredná rada SZPB k ďalšej situácií zaujme postoj po uvoľnení protipandemických opatrení.

Od admin