Kategória: Jubilanti

Oslávenec z Dobšinej

Pavol Burger, ZO SZPB Dobšiná Foto – archív mesta Dobšiná Predseda našej ZO František Novotný 24. februára oslávil 83. narodeniny. Svojim aktívnym životom sa podpísal pod mnohé významné udalosti, ktoré…