Júlia Ďuričová, členka výboru ZO SZPB Hostie

Publikácia Partizánske a povstalecké obce na Slovensku, ktorú vlani vydal historik Marcel Maniak je úžasným príkladom, ako činnosť nášho Zväzu nielen pokrýva celé Slovensko, ale aj spája jeho regióny, mestá a obce.

Obec Hostie nájdete v okrese Zlaté Moravce a veru aj obyvatelia našej dediny nielen pocítili na vlastnej koži, čo je to vojna, ale aj sa zapojili do boja proti okupantom. Veď hory a lesy v zlatomoraveckom regióne predstavovali vhodné prostredie pre operácie partizánskych skupín. Publicista Marcel Maniak, inak predseda historicko-dokumentačnej komisie pri OblV SZPB Poprad, sa rozhodol priblížiť čitateľom svoje poznatky aj o našej obci. Za to mu celý výbor a všetci členov našej základnej organizácie vyslovujú srdečnú vďaku.

Vydanie publikácie o partizánskych a povstaleckých obciach považujeme za dôležitý príspevok k udržiavaniu tradície protifašistického demokratického boja. Súčasne je jasným dôkazom o tom, ako v skutočnosti zmýšľala väčšina Slovákov a Sloveniek o „svojom“ vtedajšom štáte. Čitatelia sa z nej dozvedia o mnohých zaujímavých skutočnostiach z histórie obcí spojených so SNP a národnooslobodzovacím bojom na Slovensku.

Je celkom prirodzené, že vydanie knihy sa stretlo s veľkým záujmom aj medzi členmi našej základnej organizácie. Len u nás sa z nej predalo takmer sto kusov. Časť z tohto počtu zakúpil obecný úrad na propagačné účely. Preto chceme autorovi zaželať veľa úspechov do jeho ďalšej zmysluplnej a užitočnej práce. Najmä v dnešnej dobe je dôležité písanie, zostavovanie a vydávanie nových historických kníh, ktoré všetky generácie poučia o našej spoločnej minulosti. 

Od admin