Milan Malček

Dňa 27. augusta 2022 nás navždy vo veku 82 rokov opustila dlhoročná členka ZO SZPB partizána Tótha v Rožňave Mária Füzeková, rodená Králiková. Ako dcéra priameho účastníka SNP sa stala členkou zväzu v roku 1971. Aktívne pracovala aj v ďalších dobrovoľných združeniach, ako Červený kríž, Zväz žien a v Jednote dôchodcov Slovenska v Rožňave.

Od roku 1998 do apríla 2022 bola tajomníčkou svojej ZO. Angažovala sa vo verejnoprospešnej činnosti pri nadväzovaní a spolupráci s orgánmi štátnej správy na všetkých úrovniach najmä pri  spomienkových oslavách, pietnych aktov pri príležitosti výročí SNP a ukončenia druhej svetovej vojny.  V spolupráci so základnými školami v okrese Rožňava sa aktívne podieľala na besedách s deťmi o udalostiach počas SNP a 2.svetovej vojny.

Za zorganizovanie vyše 208 kultúrno-vzdelávacích, spomienkových a spoločenských akcii pre obyvateľov Rožňavy a okolitých obcí bola odmenená niekoľkými čestnými uznaniami a ďakovnými listami. Za jej dlhoročnú činnosť  a prácu v SZPB jej ÚR zväzu udelila medailu M. R. Štefánika II. stupňa, pamätnú medaila pri príležitosti 65. výročia SNP a minister obrany pamätnú medailu pri príležitosti 70.výročia SNP a ukončenia 2. svetovej vojny.

Členovia OblV SZPB v Rožňave sa aj touto cestou sa hlboko skláňajú pred človekom, ktorý vo svojom živote venoval všetko svoje úsilia pre blaho iných. Česť jej pamiatke!                 

Od admin